Är avgift för dubbdäck en bra idé?

Minskad användning av dubbdäck innebär minskade luftföroreningar i de stora städerna. Problemet är att det antagligen innebär ökat antal dödade i trafiken. Långsam död av dålig luft eller snabb död på grund av olycka tycks vara valet. Men det finns förstås ett tredje mycket bättre val. Att färre åker bil. Fler åtgärder kan vidtas för att det ska vara möjligt. Det kan inte genomföras omedelbart utan handlar om åtgärder som får effekter på sikt. Det handlar om saker som:

  1. Reseavdragen avskaffas
  2. Kollektivtrafiken i städerna görs gratis och byggs ut.  Den återtas också i offentlig ägo och kontroll så att den fungerar.
  3. Stadsplaneringen förändras från att planera monofunktionella områden till att planera multifunktionella områden. Arbetsplatserna ska vara på gång- eller cykelavstånd från bostäderna.

Resultatet blir minskad bilism med bättre luft i städerna och färre olyckor som resultat. Dubbdäck kan fortfarande användas av de som behöver det. Motsättningen som idag finns mellan dubbdäcksförbud och trafiksäkerhet försvinner. Jag tycker dett är en bättre väg mot bättre luft än dubbdäcksförbud.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Är avgift för dubbdäck en bra idé?”

Kommentarer inaktiverade.