Den vanligaste invandraren, den typiske invandraren

Del 4 av 4 i serien Invandringen till Sverige

Den vanligaste invandraren till Sverige är inte en flykting från Irak eller Somalia. Det är inte en thailändsk kvinna, även om det är den största gruppen anhöriginvandrare (om vi exkluderar anhöriga till flyktingar), inte fattiga EU-medborgare som kommer hit på grund av förföljelse eller kris i hemlandet.

2011 stod anhöriga för 31,2% av de beviljade uppehållstillstånden och uppehållsrätterna (för medborgare i EU exkl. nordbor). Nordbor finns inte med i de siffrorna då de varken behöver uppehållsrätt eller uppehållstillstånd. EES-uppehållsrätter stod för 24,9%, arbetmarknadsinvandring för 19,9% och asylinvandring för 11,1% (exkl. anhöriga till flyktingar och kvotflyktingar).

invandr2011

Men varken anhöriga eller personer som fått EES-uppehållsrätt (exempelvis invandrare från Spanien, Portugal och Grekland på grund av krisen) är den vanligaste typen av invandrare. Den mest typiske invandraren är nämligen en svensk medborgare som flyttar till Sverige från ett annat nordiskt land. 2011 utgjorde nordiska medborgare 30% av alla invandrare till Sverige. Svenska medborgare var överlägset vanligast och har varit det länge. Så också 2010:

invandr2010

2011 minskade antalet somaliska medborgare kraftigt. De länder som invandrare främst kom ifrån under 2011 var Norge, Danmark, , Polen, Storbritannien, Irak och USA.  Under 2012 har sannolikt antalet invandrare från det krisande Sydeuropa ökat så andelen flyktingar bland invandrarna har nog minskat. Nån massflytt till Sverige från Sydeuropa kan vi dock inte tala om.

Den vanligaste invandraren, den mest typiske invandraren är alltså kort och gott en svensk medborgare som återvänder efter att ha arbetat i Norge en tid.

Läs också:

Intressant?
Mer: Motargument, Dagens Arena,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Den obefintliga massinvandringen del 2
Advertisements

10 Replies to “Den vanligaste invandraren, den typiske invandraren”

 1. Jag tycker du blandar bort korten lite i dina inlägg. Jag är liksom du positiv till invandring men att dina inlägg i serien antyder att vi knappt har någon invandring att tala om. Då kan man ju undra över hur Sverige helt plötsligt har 25% av sin befolkning med utländsk bakgrund jämfört med 10% 1970 och 1% för hundra år sen. Var kommer dessa människor ifrån?

  Jag tycker det är mer rakryggat att säga att visst, vår invandring är tidvis stor men det ser jag som positivt.

  1. Jag antyder inget av den sorten. Jag redovisar de offentliga siffror som finns. Har gjort i flera inlägg. Tolkar du det som om invandringen inte är så stor så är det väl så verkligheten är. De visar att det inte förekommer nån massinvandring av något slag. Sverige har 15% utrikes födda i befolkningen. Finnar är den överlägset största gruppen, följd av juggar. Räknas även personer med två föräldrar födda utomlands blir det cirka 18%. Ditt påstående om 25% är ren lögn. Jag har gått igenom hur det ser ut i flera inlägg. Det viktigaste är detta:

   http://blog.zaramis.se/2012/02/19/hur-manga-invandrare-finns-det-i-sverige/

   Antalet som kommer per år hittar du här:
   http://blog.zaramis.se/2012/12/24/den-obefintliga-massinvandringen-del-2/

   1. Lögn? Ja, jag höftade till lite. Kollade med SCB och siffran ligger nog på drygt 20% (1,9 milj med utländsk bakgrund på 9,5 milj inv). Siffrorna för 2012 har inte kommit ännu. Dina siffror från 2007 är väl lika mycket lögn i så fall. 

    Hur som helst var inte det min poäng.

    1. Sen när ligger 25% lika nära 20% som 18%? Du gör dig löjlig.

     Enligt SCB och mina inlägg ( i denna serie inlägg) så har den utlandsfödda befolkningen ökat med cirka 400 000 sen 2007. Det gör att det blir totalt cirka 1,9 milioner inklusive ett ökat antal barn. Befolkningen som helhet har ökat med 300 000. Andelen utlandsfödda och med föräldrar födda utlandet har då ökat något som du säger. Till mellan 19 och 20%. Min siffra på 18% från 2007 stämmer alltså alldeles utmärkt. Men din på 25% gör det inte.

     Utöver det hade du ju ingen poäng,. Du påstod nåt som jag aldrig hävdat. Om du av mina siffror drar slutsatsen att Sverige har en liten invandring så är det din slutsats, inte min.

     http://www.scb.se/Pages/Article____333049.aspx

     Man kan ju också lätt se att nordbor och europeer dominerar stort bland de utrikes födda.

     1. 1,9 milj delat med 9,5 milj blir 20% och inte 18%. Du ligger 10% fel. Enkel matematik.

      Min poäng är att i din serie om invandring som du skrivit den senaste tiden så har fokus legat på att visa på att invandringen är låg och att om den ens förekommer så är det i första hand svenskar eller nordbor som invandrar. Gott så. Dina siffror stämmer säkert med undantag för de jag nämnde ovan. I ditt inlägg om antalet personer med utländsk bakgrund så använde du 2007 års siffror trots att SCB hade uppdaterad data t o m 2011.  

      Men det är ju bara en del av sanningen. Även med små årliga förändringar kan det på sikt ge stora förändringar i den totala populationen där nu 20% har utländsk bakgrund och vissa orter såsom Malmö har över 40%.

      Jag tycker dina inlägg i denna serie följer en trend i svensk debatt i att ena sidan överdriver samtidigt som motparten förminskar och underskattar. Vi såg det senast i debatten kring barnfattigdomen. Jag tycker det är synd.

     2. Fokus har legat på att visa hur det ser ut. Hur tolkar det är din ska. Jag har inte värderat siffrorna i om det är stor invandring eller inte. Jag har konstaterat att invandringen och utvandringen är större nu än tidigare och att nettoinvandring bara två gånger tidigare har varit lika hög.I slutet av 1960.talet och början av 1990-talet. PÅ 60-talet var det arbetskraftsinvandring, på 1990-talet flyktingar och idag är det återigen i huvudsak arbetskraftsinvandring. Du har alltså helt fel i sak. Jag har inte hävdat att invandringen är liten, inte heller hävdat att den är stor. Hur du tolkar saker är ditt problem (om det nu är ett problem), inte mitt.

      http://blog.zaramis.se/2012/12/24/den-obefintliga-massinvandringen-del-2/

      Jag har velat vis att vi alltså har en felaktig bild av hur invandringen till Sverige ser ut. De flesta tror att det främst handlar om flyktingar, men i själva verket är det i huvudsak arbetskraft det handlar om, den största gruppen invandrare är återvändande svenskar varav väldigt många kommer från Norge och den vanligaste anhöriginvandraren är en thailändsk kvinna.

      http://blog.zaramis.se/2012/12/25/den-obefintliga-massinvandringen-varfor-folk-kommer-till-sverige/

      När det inlägget om andelen invandrare skrevs så fanns inte data för 2011. Det är ju en av anledningarna till att jag skriver om det nu. Malmö har mycket hög andel invandrare. Den senaste siffran jag sett var 35%. Men samtidigt har Malmöområdet (jämförelser kan inte göras Malmö-Göteborg-Stockholm) om inte förortsområdena/hela stadsområdet tas med) så blir skillnaderna inte så stora. Det har jag också tittat på i nåt inlägg tidigare.

     3. Fair enough. Kritiken är heller inte riktad mot dig personligen utan snarare mot debatten som helhet som jag ser som misslyckad. Ulf Bjereld hade ett bra inlägg om det på Ajour häromdagen.

     4. Om att debatten som helhet är misslyckad håller jag med om. Med tanke på dina synpunkter ska jag skriva ett par inlägg som i viss mån tar avspark från en del av dem. Vi får se hur det blir.

Kommentarer inaktiverade.