Assadvänstern, Libyen, Syrien och Mali

Assadvänstern är en underlig samling människor och politiska inriktningar med underliga och ibland helt ologiska resonemang. Främst handlar det om människor som en gång i tiden var engagerade i den maoistiska organisationen och som numera samlas kring projekt som Fib. Därmed inte sagt att alla människor i den miljön eller som kommer från den miljön delar de uppfattningar som jag här tillskriver en del av dem. Det handlar också om medlemmar i den en gång maoistiska, numera nystalinistiska organisationen som går under namnet Kommunistiska Partiet men som är mer känd som KPML(r). Men inte bara dessa gamla ex-maoister utan också en del medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna, Socialistiska Partiet och Vänsterpartiet har samma underliga uppfattningar och delvis ologiska resonemang.

Grunden i resonemanget är egentligen en enda tanke. USA är ett imperialistiskt land. Där har de helt rätt. Allt som USA gör måste därför vara fel. Där har de fel, av det ena följer inte automatiskt det andra. De tillämpar samma resonemang på andra västländer men aldrig på Ryssland. För dessa människor betyder det att upproret i Libyen mot Ghaddafi var ett verk av USA eftersom det efter en tid stöddes av USA och andar västmakter som Frankrike. Upproret i Syrien är helt dikterat av USA är deras linje. Dessutom av USA via islamistiska, salafistiska organisationer och de reaktionära regimerna på den arabiska halvön som exempelvis Qatar och Saudiarabien. Det är sant att salafister, islamister, deltog i upproret mot Ghaddafi. Det är sant att sådana grupper deltar i upproret mot Assad.

Det bästa i det läget, tycker dessa människor, är att ge stöd åt diktatorer som Ghaddafi och Assad. Detta eftersom de vänder sig mot imperialismen. De skulle enligt dessa förvirrade resonemang vara goda antiimperialister. Resonemanget är dumheter. Dels bortser man från att Ghaddafi i praktiken var allierad med väst genom en lång rad avtal om olja, dels bortser man från att en annan imperialistisk stormakt, Ryssland, ger omfattande stöd till Assad-regimen.

De menar att sådana som majoriteten av Socialistiska Partiet (inklusive såna som jag), som de ofta kallar för ”bombvänstern” ägnar sig åt stöd till islamister och imperialistisk aggression när vi tagit ställning för upproren i Libyen och Syrien. De har naturligtvis fel vilket man lätt kan se om man läser de uttalanden och ställningstaganden som SP gjort i dessa frågor. Några om LibyenOm Syrien:

Socialistiska Partiet stöder den demokratiska och revolutionära kampen för att störta Assad-diktaturen. Vi vänder oss mot såväl imperialismens som regionala stormakters (Saudi, Qatar, Iran, Turkiet) försök att hävda sina intressen på det syriska (och kurdiska) folkets bekostnad. Vi försvarar likaså den demokratiska och ickesekterstiska upprorsrörelsen mot såväl regimen som mot jihadister (al-Nuzra, syriska al-Qaida mfl) vilka försöker utnyttja kampen för sina reaktionära målsättningar.

[…]

Just i dessa dagar tycks motsättningarna öka mellan Fria syriska armenoch jihadisterna. Samtidigt slits oppositionens paraplyorganisation, den Nationella Koalitionen, mellan islamister (Muslimska Brödraskapet) och mer sekulära demokrater. I detta läge är det viktigare än någonsin att stötta radikala vänsterkrafter i Syrien. Vi fortsätter vår inriktning på att stödja den civila gräsrotsorganiseringen och folkliga demokratiska återuppbyggnaden.

När vi kommer till Mali så blir det än mer förvirrat. Här har dessa förvirrade exmaoister och andra klart tagit ställning mot Frankrikes inblandning utan några vidare reflektioner. Något som i praktiken innebär att man stöder den islamistiska diktaturen som upprättats i norra Mali, till viss del av islamistiska krigare som tidigare stred för Ghaddafi. Dels vederläggs deras tidigare ställningstagande för Ghaddafi på grund av att islamister stred mot honom för uppenbarligen stred islamister även för honom. Det blir lite konstigt när man i en stunden tar avstånd från islamister och i nästa stund i praktiken ger dem stöd.

Det går faktiskt att både ta avstånd från Frankrikes invasion och från islamisterna. Det går att ge stöd till upproret mot Assad och samtidigt ta avstånd från salafister, det gick att ta avstånd från islamister och ge stöd till upproret mot Ghaddafi samtidigt som man var emot en omfattande militär inblandning från väst.

När det gäller Mali så har SP inte tagit ställning, har inte gjort nåt uttalande och inte haft nån uppfattning. Den uppfattning som uttryckts i en ledare i Internationalen är inte identisk med SP:s uppfattning. Frågan har inte diskuterats. Den uppfattning som uttrycks här på bloggen är inte heller SP:s uppfattning:

– Det går att hålla flera bollar i luften. Det går att säga att man är emot de franska truppernas ingripande eftersom det stöttar upp en korrupt regim som inte förtjänar det och att det handlar om att bevara materiella intressen i Mali.

– Samtidigt måste man också erkänna att en effekt av den franska inblandningen är att de jihadistiska grupperna i norr tvingas överge de städer som de intagit. Med tanke på de  glädjescener som rapporterats från olika städer där franska trupper jagat bort islamisterna så är det också uppenbart att det franska ingripandet har folkligt stöd i Mali.

Läs också:

Intressant?
Bloggat: Kildén & Åsman1, 2, Röda Malmö1, 2, Pepprat Rödgrönt, Romelsjö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

25 Replies to “Assadvänstern, Libyen, Syrien och Mali”

 1. Javisst kan man vara emot både Frankrikes invasion och islamisterna. I Syrien är situationen en helt annan. Där utgör extrema islamister, med stöd av USA, Qatar etc en betydande del av ”oppositionen” och hindrar en önskvärd demokratisk utveckling, samt svarar för en stor del av massakrerna enligt många rapporter. Det är en del av USA:s ”unconventional warfare”, irreguljära krigföring (som jag behandlar på http://jinge.se), och ett led i kampen mot Ryssland och Kina om inflytandet i världen. (Och man kan se klara kopplingar mellan ”Stay Behind”-rörelsen och ”unconventional warfare)

  1. Jag delar inte din uppfattning om oppositionen i Syrien. Ämnar inte diskutera läget nu utan hänvisar till Göte Kildén och Benny Åsman som är fransktalande och på sin blogg har beskrivit läget alldeles utmärkt i en rad inlägg. SP stöder vänstern i Syrien med vilka SP har både direktkontaker och indirekta kontakter via Fjärde Internationalen.

 2. Saudivänstern gör lite lätt för sig när den försvarar varje militärinsats utan att bry sig något om hur befolkningen drabbas av den eskalerande krigföringen. Och hur deras egna politik lett till att konflikterna sprider sig från land till land.

  1. Ja, det är en okej ståndpunkt. Du har delvis rätt. Men din ståndpunkt innebär inte stöd till diktatorer på det sätt som Assadvänsterns ståndpunkter gör. Ståndpunkter baserade i vad som i grunden är pacifistiska åsikter respekterar jag även om jag inte alltid delar dem. Du, den tidigare SP:aren Jörgen Hassler och Erik Svensson i Lund är ju typiska förespråkare för denna linje och jag respekterar er båda och era åsikter. Jag respekterar dock inte folk som öppet stöder diktaturer som exempelvis KP och KP-medlemmar.

 3. Och här får vi omedelbart bevis på den selektiva faktasållning som gör att en stor del av nordeuropas ”vänster” i varierande grad hamnar på samma sida som en av vår tids värsta diktaturer. En hel subkultur av medlöpare till Assad och Khadaffi har formerats, intressant nog idag i allians med Mohamed Omar och andra ”demokrater”. Den består dels av Myrdalfolk (idag KP och FiB/som snart sammansmält), dels av tunga delar av V t ex runt Flamman, tongivande i RS, samt frifräsare av olika ursprung på svekets glatta bana.

  ”Saudivänster” och ”Bombvänster” i begreppskatalogen visar att denna diktaturvänster inte ens kan redogöra för argumenten som demokratiska socialister använder. ”Försvarar varje militärinsats” är inte bara ren historieförfalskning utan också ett uttryck för viljan att sprida terrordiktaturers grövsta propaganda. Det tog 6 månader av massakrer på fredliga massdemos i Syrien innan befolkningen och avhoppade Assadsoldater ens sköt ett skott tillbaka. Idag har folkets blandade motstånd (med deltagande av små utländska islamistgrupper) med enkla handeldvapen pressat tillbaka nidingregimen som med tungt ryskt bombflyg massmördar sin egen befolkning. En regim, väl att märka, som saknar all demokratisk legitimitet, vilket den värdelösa delen av ”Vänstern” skiter i. Upproret är helt sviket av nästan hela omvärlden, inte en del av nån stormakts planer, utan helt enkelt ett folkligt uppror utan tyngre beväpning som står med handeldvapen mot en av regionens vidrigaste regimer medan stora delar av svensk ”Vänster” ljuger om situationen och önskar dess undergång… Må upproret segra snart och framtidens barn lära vilka som stödde fascisterna och vilka som inte gjorde det.

  1. Så ord som ”saudivänster” och ”bombvänster” visar att man inte förstått, men ”diktaturvänster” och ”assadvänster” är ok uttryck? Pffft. Propaganda på låg nivå.

 4. Jag förstår och respekterar det. Jag anser att Kildén och Åsman missar många
  relevanta förhållanden och fakta i sina inlägg, skriver här en annan
  fransktalande (men stapplande).Hänvisar till mitt i Flamman i
  december publicerade inlägg i polemik mot Göte Kildén samt till ett 30-tal inlägg om Syrien på http://jinge.se samt bill broschyren ”Vad händer i Syrien” 20 kr solidaritetstyrien@gmail.com.

  1. Vi kan bedöma hur oppsotioenn ser ut på lite oliak sätt beroende på en mändg saker. Hur det verkligen ser ut har i alla svårt att veta. Det blir därför hela tiden bedömningar som avgör vilket ställningstagande vi gör. Jag är medveten om att alla som inte gillar oppositionen i Syrien inte samtidigt stöder Assad. Men alltför många gör det tyvärr. Jag tycker den inställning SP har är högst rimlig. Inget stöd till Assad och inget stöd till islamister. Det är också mitt ställningstagande.

   1. Lägg till inget stöd till de oppositionsgrupper som leds av antidemokrater som av opportunistiska skäl plötsligt bytt sida så börjar vi komma någon vart. Samt förstås inget stöd till oppositionsgrupper som enbart styrs av exilen och som samlats ihop av utländska makter. Det borde vi ha lärt oss från Irak.

 5. Min linje är också inget stöd till Islamister. Och helt självklart ett stöd åt ett desperat kämpande folk mot en regim som saknar all rätt till makten. En massmördande nyliberal klandiktatur som ska bort snabbare än kvickt. Dessutom är den i stort den ende aktören med stort utländskt stöd. Imperialistiska Ryssland och Blodsdiktaturen Iran är förutsättningarna för Assads existens. En skam att folk som tror sej vara för folk- eller arbetarmakt hamnat på dess sida mot ett i stort folkligt demokratiskt uppror. Kommer aldrig att glömmas. 

     1. Mend et är de som SP stöder, som jag stöder, SOM Torberg stöder. Om de hade internationellt stöd (sen är de sekulära grupperna väl intet heller så väldigt små vad jag förstår, men det är naturligtvis svårt för oss alla att bedöma) så skulle salafisternas inflytande minska. Svårare än då är det ju inte.

     2. Ni kan stödja Bosse på ICA om ni så vill. Det spelar liksom ingen roll. De grupper som har ett inflytande och faktiskt påverkar är alla stödda av utländsk makt och har ledare från de neokonservativa tankesmedjorna.

      Att minimigrupperna skulle kunna få ett inflytande ser jag som rena drömmar.

     3. Vi är inte överens om att de sekulära grupperna är så små eller att oppositionen i Syrien helt domineras av salafister. Vem som har rätt vet vi inte. Hur det går vet vi inte.

 6. De enda i oppositionen som har nåt vapenstöd utifrån är små islamistgrupper som al-Nusra. Den stora väpnade folkliga kraften, Fria Syriska Arne’n, med ca 60 000 man i vapen, kämpar enligt alla nyktra källor med handeldvapen mot ryskt pansar och stridsflyg. USA blockerar vapensändningar in i landet. De kämpande svär över de uteblivna vapenstödet utifrån och vänder sej alltmer bort från illusioner om västs stöd. Om de hade fått nått vapenstöd att tala om, t ex helt avgörande luftvärnsmissiler, så hade striderna sett helt annorlunda ut. Makten på marken heter till stor del LCC, Lokala koordinationskommite’erna, och dessa (eller FSA) styrs sannerligen inte utifrån. Tvärtom är deras problem bl a bristen på styrning och samordning. Att borgerliga krafter i exilen vill ta över makten eller styra FSA är inget förvånande och inte mer upprörande än att Iran eller Ryssland agerar på en helt illegitim diktaturs sida.

  1. Dumheter. Det militära stödet till oppositionen, inklusive Free Syrian Army, är väldokumenterat:

   http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/07/france-funding-syrian-rebels
   http://world.time.com/2012/09/18/syrias-secular-and-islamist-rebels-who-are-the-saudis-and-the-qataris-arming/
   http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9559151/Saudi-millions-and-special-forces-expertise-turn-Syrias-rebels-into-a-fighting-force.html

   Och du har rätt. Det är precis lika upprörande att de extrema diktaturkrafterna i exilen stödjer ena sidan som att Ryssland och Iran stödjer den andra.

 7. Den enkla frågan är: Om USA, eller nån annan, i nån större omfattning skickar vapen till FSA….varför plockar de inte ner Stridsflyg och Helikoptrar från himlen i större utsträckning ? Om de är så välbeväpnade (ca hälften av FSA:s soldater är vältränad  f d Assadtrupp) varför slår de inte i större utsträckning ut regimens Pansar. Svaret är enkelt. De källor (massor) som säger att Väst inte vill beväpna FSA stämmer…

  1. Väst beväpnar redan FSA. Det är ett faktum. Väst skickar militära rådgivare till FSA. Det är ett faktum. Saudiarbaien och Bahrain skickar också vapen och militärutbildning. Det är faktum.

   Att de inte skickar *alla* sorters vapen är en annan sak. Det går inte att skicka helikoptrar utan vidare. Det krävs omfattande logistik och utbildning för sådant och är alltså inget alternativ. Särskilt inte som man vill försöka mörka insatsen för hemmabefolkningen. 

 8. Jag tror inte ett ögonblick på att vapeninförseln till FSA är omfattande. Då hade striderna sett helt annorlunda ut. Det är ju inte så att journalister inte kommer in… vi vet att FSA främst har handeldvapen, trots enträgna vädjanden om bättre vapen från Väst. FSA: s styrkor betår av proffs till stor del, avhoppade Assadsoldater, och de skulle snabbt lära sej hantera de enklaste luftvärnsmissilerna… Varför använder de inte såna mot terrorbombningarna ? Därför att de inte har dem… 

Kommentarer inaktiverade.