Ökat antal knarkbeslag

Under 2012 gjorde Tullverket 7 131 narkotikabeslag, vilket är 20 procent fler än under 2011. Jämfört med 2007 har antalet narkotikabeslag mer än fördubblats.

– Vi har blivit effektivare i vårt sätt att arbeta, men dessvärre handlar nog uppgången även om en ökad efterfrågan, säger generaltulldirektör Therese Mattsson.

Att narkotikabruket (”efterfrågan”) skulle ha ökat är en ren gissning. Tullen har inga som helst belägg för att ökat antal beslag också innebär ökat bruk eller är en följd av ökat bruk av narkotika.

Utvecklingen har varit densamma de senaste åren – narkotikabeslagen blir fler och fler, och allra störst är ökningen för de droger som beställts via internet och skickats till Sverige med brev eller paket. Under 2012 gjordes mer än hälften – 3 764 stycken – av Tullverkets narkotikabeslag i detta flöde, varav den absoluta majoriteten på Arlanda. Samtidigt är det små mängder som beslagtas i brev och paket. Samtidigt tycks det inte som om mängden beslagtagen narkotika ökar, utan bara antalet beslag. Att antalet beslag ökar är därmed med säkerhet inget bevis för ökat bruk av narkotika.

– Tyvärr är det nog lättare att passera den tröskel som många ändå har när det gäller narkotika om man kan sitta i sitt eget hem och beställa drogerna mer eller mindre anonymt. Det är en bekymmersam utveckling, säger Therese Mattsson.

Stora beslag syns i statistiken

De riktigt stora beslagen av narkotika gör Tullverket däremot i andra flöden, som i den tunga trafiken och persontrafiken över landets gränser. Under 2012 gjorde myndigheten ett flertal lyckosamma ingripanden mot den storskaliga narkotikasmugglingen, vilket bland annat inneburit att volymerna beslagtagen narkotika mer än fördubblats för vissa preparat.

Det gäller exempelvis för cannabisharts (1,1 ton i beslag 2012), cannabis (400 kg), amfetamin (138 kg 2012) och metamfetamin (33 kg 2012). Även mängden dopningsmedel har mer än fördubblats (328 000 tabletter under 2012).

Amfetaminbeslagen har visserligen tredubblats i jämförelse med 2011, men i förhållande till 2010 ligger de på samma nivå. Över tid ser det inte ut att vara någon ökning alltså. När det gäller kokain har det skett en kraftig minskning av antalet beslag i förhållande till 2011, men det är samtidigt ingen egentlig ökning eller minskning i förhållande till 2010. Heroinbeslagen har samtidigt fortsatt minska kraftigt, en minskning som har pågått i ett antal år. Även mängden beslagtaget opium och beslagtagen kat har minskat.

Mängden beslagtagen narkotika kan variera mycket kraftigt från år till år och säger antagligen väldigt lite om narkotikabruket som sådant.

– Det är vår målsättning att komma åt de nätverk som organiserar den storskaliga smugglingen, och det tycker jag att vi lyckas allt bättre med. Nyckeln till framgång här är att arbeta underrättelsebaserat i ännu högre grad, gärna i samverkan med andra myndigheter – både svenska och utländska, konstaterar Therese Mattsson.

Cannabisbeslagen fortsätter öka

Cannabis i dess olika former (marijuana och hasch) är den, efter alkohol, vanligast förekommande drogen i Sverige. Under 2012 gjorde Tullverket mer än 2 800 beslag av cannabisprodukter, vilket är drygt 200 fler än under 2011.

Beslagen görs både i postflödet och i resandeflödet, där trafiken över Öresund står för en stor andel av det senare flödet. Den typiske smugglaren är en man i åldern 15-30 år som köpt en mindre mängd cannabis på Christiania i Köpenhamn, berättar Lars Hansson, som är Tullverkets nationelle specialist på narkotika och dopningsmedel.

– Vi gör i genomsnitt fyra cannabisbeslag om dagen bara på Öresundsbron, och den här typen av beslag – som vi brukar kalla för myrtrafiken – har ökat markant de senaste åren. Det är helt klart att det bland ungdomar och unga vuxna idag finns en annan attityd gentemot cannabis än för bara några år sedan, säger Lars Hansson.

Narkotiska läkemedel vanligast i posten

Den drog som är vanligast i postflödet är annars narkotikaklassade läkemedel av olika slag. Under 2012 stoppade Tullverket över en miljon tabletter narkotiska läkemedel fördelat på drygt 2 200 beslag, vilket är en kraftig uppgång jämfört med 2011. Även mängden läkemedel i pulverform och flytande form ökade markant under året.

Utvecklingen är inte oväntad – beslagen av narkotiska läkemedel har ökat flera år i rad – men likafullt oroväckande, menar Lars Hansson.

– De som beställer narkotiska läkemedel på internet riskerar inte bara att fastna i ett långvarigt och destruktivt missbruk utan de riskerar också att förgifta sig själva, eftersom en stor del av de läkemedel som säljs på nätet är förfalskningar, säger han.

Nya droger marknadsförs

Även nyare, syntetiska droger – så kallade internetdroger – är vanligt förekommande i postflödet. Internetdrogerna har länge utgjort ett gissel för myndigheterna då det i stort sett varje vecka dykt upp nya varianter på marknaden i ett försök från drogtillverkarnas sida att kringgå lagstiftningen.

Sedan våren 2011 kan dock Tullverket omhänderta och – efter åklagarbeslut – förstöra nya droger innan de narkotikaklassats om de utgör en fara för liv och hälsa. Lagändringen har gett fortsatt positiva resultat – under 2012 omhändertog Tullverket drygt 500 misstänkta drogförsändelser, konstaterar Lars Hansson.

– Därigenom har vi räddat ett stort antal ungdomar i landet från att spela rysk roulette med sin hälsa, för det är faktiskt vad det innebär att stoppa i sig kemikalier som du omöjligen kan förutse effekterna av, säger han.

Konsumtionsmönstret förändras

Ecstacy och LSD är två droger som i stort sett hade försvunnit, men under 2012 ökade beslagen åter kraftigt. Och ser man till utvecklingen i stort är det inte så konstigt, menar Lars Hansson.

– Vi börjar se ett annat konsumtionsmönster bland droganvändarna. Det är inte bara det att internet gjort vissa droger mer tillgängliga för nya grupper av användare, utan det handlar också om vilka droger som är populära för tillfället.

– Till exempel verkar det nu vara en större efterfrågan på syntetiska droger, vilket skulle förklara varför vi ser en ökning av såväl internetdroger som ecstacy och LSD. Det är droger med liknande effekter, och jag tror att många brukare helt enkelt ”provar” sig fram – är man inte nöjd med de nya internetdrogerna så går man kanske över till mer ”beprövade” varianter som ecstacy och LSD, säger Lars Hansson.

Återigen är det rena gissningar som presenteras av Tullverkets expert. Det finns ingenting i beslagen som kan användas som bevis för ökat bruk av narkotika. Inget som kan anses visa på ökat bruk av ecstasy eller LSD. Att beslagen av en viss sorts knark ökar ett visst år är oftast bara rena tillfälligheter. En stabil och långvarig nedgång för beslagen på det sätt som är fallet för heroin kan dock tyda på ett minskat bruk/missbruk.

Stor dopningshärva avslöjad

2012 var också året då Tullverket slog nytt rekord sett till beslagen av dopningsmedel. Antalet beslagstillfällen ökade visserligen ”bara” med cirka 20 procent, däremot mer än fördubblades mängden beslagtagna dopningsmedel räknat i tabletter – från cirka 153 000 stycken 2011 till cirka 328 000 tabletter 2012.

Bakom ökningen ligger framförallt ett större ärende som Tullverket drivit mot ett kriminellt nätverk i landet. Åtal väntas väckas under våren 2013.

– Det här är ett av de absolut största dopningsnätverken vi avslöjat hittills med förgreningar i flera delar av landet. Att ärendet kunnat bli så omfattande säger en hel del om vilken stor marknad det finns för dopningsmedel i Sverige idag, säger Lars Hansson.

Intressant?
Borgarmedia: SR1, 2, 3, DN, HD1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements