Korkat av Stefan Fölster om sociala problem

Stefan FölsterDet handlar om klass – inte etnicitet

När det gäller småorter i Sverige så har gamla bruksorter i avfolkningsbygder hög arbetslöshet, hög andel underkända i åk 9, hög andel avhoppare från gymnasiet, hög andel långtidssjukskrivna och förtidspensionerade, låg medellivslängd, låga inkomster, många betalningsförelägganden etc. Det är inget konstigt i sig, det finns inga arbeten på dessa orter och med detta faktum följer en rad saker. Dessa orter har låg andel invandrare. Stefan Fölster och hans Reforminstitut hävdar därmed att orter med låg andel invandrare har fler sociala problem. Det är naturligtvis bara trams. Korkat. Andelen invandrare har ingen som helst relevans för andelen sociala problem. Inte om det är stora sociala problem, inte om det är små sociala problem.

Det som har betydelse är klass, dvs socioekonomiska förhållanden. Dessa bruksorter är arbetarklassamhällen. Arbetarklassen dominerar och det finns får arbetstillfällen. Arbetslösheten blir hög. På samma sätt är det i många av miljonprogrammets hyreshusområden. Arbetarklassen dominerar, de sociala problemen med arbetslöshet och så vidare är höga.

Resultatet är inte ett dugg förvånande, det är arbetarklassen som drabbas av regeringens politik, oavsett om denna arbetarklass är invandrad eller har bott här länge.

Kontentan är att det handlar om klass, inte etnicitet. Så sluta prata om integration, prata istället om ojämlikhet och klasskillnader.  Om jämlikhet och människors lika rättigheter och värde. Det är arbetarklassen som drabbas av arbetslöshet, sjukdomar, fattigdom osv. Dessa problem kan bara lösas med en politik som är inriktad på människors lika värde, på människors behov istället för storföretags och rikas behov.

Läs också:

Intressant?
I media: SR1, 2, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

8 Replies to “Korkat av Stefan Fölster om sociala problem”

  1. Fölster lyfter fram det snäva i att koppla sociala problem till hög invandring som SD i princip alltid gör. Det är inte korkat, det är att visa på att sociala problem har andra förklaringar än hög invandring.

    1. Det är korkat. Därför att det inte har nåt samband. Problemen beror inte på brusten på invandrare eller i i förorter på att det finns många invandrare. Det finns inget orsakssamband. Dvs det är samvariation utan samband. Ungefär som storkar och nyfödda barn.

      Han underblåser med sitt resonemang dessutom SD:arnas resonemang om att invandrare gynnas av det svenska samhället.

  2. Det måste kännas lite taskigt när man inte kan skylla problemen på invandringen utan att det faktiskt är andra faktorer som skapar problemen.

      1. Stefan Fölsters slutsatser kan man aldrig lita på. Den mannen har jag mycket dåligt förtroende för. Däremot säger siffrorna en hel del, dvs att det är inte invandringen som skapar de stora sociala problemen, vilket Sverigedemokraterna bygger hela sin existens på. I övrigt är vi nog ganska eniga om Stefan Fölsters övriga slutsatser.

Kommentarer inaktiverade.