Varg på väg tillbaks i hela Europa

Varg i SpanienAtt vargen återigen lever i delar av Sverige vet de flesta, men att vargen är på väg tillbaks och ökande i antal i nästan hela Europa vet väldigt få. I Sverige/Norge finns idag cirka 300 vargar, fler vargar finns i Spanien (cirka 2 500), Rumänien (c:a 2 000), Ukraina (fler än 2 000), Bulgarien (1 000), Makedonien (1 000), Lettland (900), Polen (600), Grekland (600, uppgifter om 2 000 förekommer också), Serbien och Montenegro (500), Italien (600), Bosnien-Herzegovina (600), Estland (500), Litauen (600), Slovakien (400).

De flesta länder som har fler vargar än vad Sverige har är länder som är mycket mindre eller mindre i storlek än vad Sverige är (undantaget är Ukraina). De har en mycket högre eller högre befolkningstäthet, större vargtäthet och ofta betydligt större och fler jordbruk i förhållande till befolkningen. Vargarna ökar också i antal i Tyskland och Frankrike och har synts till i länder som Danmark. Länder som saknar fast vargstam är endast Danmark, Österrike, Belgien, Storbritannien och Irland.

Den största sammanhängande vargpopulationen finns på Balkan, totalt cirka 6 500 vargar (inklusive Ungern och Slovakien) plus en del av de ukrainska vargarna. Detta är en stor vargpopulation som inte är utrotningshotad. Vargarna i Slovenien som Christofer Fjellner tar upp som ett exempel på vargjakt som inte kritiseras av EU är en del av denna vargpopulation och är alltså inte i riskzonen för utrotning. Detta i motsats till den isolerade svenska vargstammen som löper risk för utrotning främst på grund av begränsat genetiskt underlag. Inavel. Därför kritiseras jakt på varg i Sverige, men inte i Slovenien. Men det kanske är lite för svårt att förstå för en arrogant moderatpolitiker.

Intressant?
Bloggat: Jinge,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements