Vargcirkusen i Junsele

Varg

Naturvårdsverket beviljade häromdagen återigen en ansökan om skyddsjakt på den genetiskt värdefulla vargtiken i Junsele, bara dagar efter att en domstol underkänt verkets förra beslut på den aktuella vargen. Svenska Rovdjursföreningen med flera organisationer överklagade det nya jaktbeslutet till Förvaltningsrätten och begärde återigen att jakten skulle stoppas i väntan på rättslig prövning.

I ett tydligt domstolsutslag så sent som förra veckan tillmötesgick Förvaltningsdomstolen Svenska Rovdjursföreningens överklagan av Naturvårdsverkets tidigare beslut på precis samma varg och underkände verkets samtliga argument för jakt. Föreningen ifrågasatte i det nya överklagandet de nya omständigheter som Naturvårdsverket åberopade i det nya beslutet.

Förvaltningsrätten i Stockholm har efter Naturvårdsverkete nya beslut återigen stoppat jakten. Man har beslutat om en ny inhibition av jakten på den finsk-ryska vargtiken i Junsele. Skyddsjakten får därmed inte genomföras i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande i målet.

Inhibitionen beslutades sedan flera naturföreningar, däribland Rovdjursföreningen, överklagat den nya beslutet från Naturvårdsverket om att återuoppta skyddsjakten på vargtiken.

Det är för första gången någonsin som en miljöorganisation lyckats stoppa  skyddsjakt och dessutom fått en domstolsprövning av beslutet. Den påbörjade jakten stoppades på Svenska Rovdjursföreningen begäran i januari i väntan på rättslig prövning, jaktbeslutet prövades i domstol och föreningen fick sedan rätt mot Naturvårdsverket.

– Det var en oerhört välkommen framgång, både att vi beviljades rättslig prövning och att vi fick rätt i domstolen, säger Ann Dahlerus. Men Naturvårdsverket låter sig tydligen inte nöja med detta. Nu ställer Naturvårdsverkets agerande frågan på sin spets om verket över huvud taget är beredda att arbeta för att varg ska få förekomma i renskötselområdet. Naturvårdsverket bör tänka över sin roll när det gäller vargförvaltningen i Sverige.

Enligt riksdagens beslut ska det få finnas enstaka vargföryngringar utanför renskötselns åretruntmarker, vilket är precis det område som vargtiken befinner sig i. Vargen slog bara ett fåtal renar innan man sköt hennes partner. Nu stressas hon genom att samebyn och länsstyrelsen dagligen bevakar och följer henne med skoter så att hon inte får ro att äta de byten hon slår.

Snart ska renarna flyttas till vårvinterlanden som är belägna längre bort från vargreviret och den sista april får renarna överhuvudtaget inte vara kvar i området, då de åter ska flyttas till renskötselns åretruntmarker.

– Det bästa vore att låta vargen vara ifred och ersätta rennäringen för de förluster vargen orsakar genom att slå ett förhållandevis begränsat antal renar i relation till alla de tusentals renar som flyttats till det område i vilket vargtiken befinner sig, varav de flesta befinner sig utanför vargens revir, säger Ann Dahlerus.

Det senaste beslutet om inhibition har överklagats av Vilhelmina södra sameby med stöd av Svenska Samernas Riksförbund (SSR). Man maner att förvaltningsdomstolens beslut om inhibition var ett felaktigt beslut.

Svensson/Rovdjursföreningen

Läs också: Bättre med varg än olönsam och subventionerad rennäring

Intressant?
I media: SVD1, 2, 3, 4, DN, GD1, 2, ArbB1, 2, 3, SR1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements