Verkställda avvisningar och REVA – ljuger polisen?

Antalet verkställda avvisningar har enligt uppgift ökat med cirka 40% i Malmö efter att Reva-projektet införts. I Stockholm ökade antalet verkställda avvisningar med nästan 25% under förra året trots att man inte hade infört Reva. Syftet med Reva är att antalet verkställda avvisningar ska öka. Det är vad politikerna i Sverige vill och har beslutat om. Men. Det innebär inte att polisen har rätt att använda olagliga metoder som rasprofilering och etnisk profilering under sitt arbete. Om de gör detta så är det polisen som bär det direkta ansvaret och denna typ av rasism måste förstås bekämpas. Politikerna har alltså inte beslutat hur. Det är polisen själva som beslutar om hur. Detta är vad som står i regleringsbrevet för polisen år 2013:

Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården ska i samverkan effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut med syfte att, i förhållande till verksamhetsåret 2012,
påtagligt öka antalet verkställda beslut avseende personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagande.

Vad som i övrigt gäller står i Utlänningslagen.

De senaste 5 åren har antalet asylsökande legat mellan 25 000 och 31 000 utom 2012 då det skett en kraftig ökning. Normalt har mellan 7 000 och 10 000 beviljats asyl, men 2012 ökade antalet kraftigt till 18 000. Orsaken är sannolikt kriget i Syrien. Antalet beviljade uppehållstånd på grund av asylskäl är dock i allmänhet lite högre då det förekommer flyktingar som kommer som kvotflyktingar och med beviljat uppehållstilstånd redan från början.

Migrationsverket har uppgett följande siffror på antalet som begärt asyl och antalet som inte fått det. De senare är uppdelade på två grupper.

Antal asylsökande:

2012: 43 887
2011: 29 648
2010: 31 819
2009: 24 194
2008: 24 353

Lämnar självmant landet:

2012: 12 723
2011: 9 741
2010: 11 049
2009: 7 443
2008: 5 978

Går under jorden/ ärendet lämnas till polis

2012: 12 697
2011: 9 511
2010: 10 607
2009: 10 436
2008: 8 703

Källa: Migrationsverket

Enligt Migrationsverket så fördelade sig invandrarna till Sverige på följande sätt år 2006 och 2010.

Anledning, antal år 2006, antal år 2010

Flyktingar, 20 663, 12 130 (beviljade uppehållstillstånd)
Anhöriga, 26 831, 24 626 (bara en mindre del handlar om anhöriga till flyktingar)
Arbetskraft, 349, 21 507
Gäststudenter, 7 331, 14 188
Adopterade barn, 623, 450
EES-avtal, 19 506, 18 857 (uppehållsrätt)
Totalt: 75 303, 91 758

I Stockholms län utvisades 2 154 personer under 2012, en ökning med 300, i Västra Götaland 650, en ökning med 150 sen året innan. Detta hävdar polisen i Västra Götaland är ett resultat av Reva och det kan så vara, men man kan ju undra över att så få utvisas i Västra Götaland jämfört med det befolkningsmässigt lika stora Stockholms län. Det man också kan fråga sig är om Göteborg verkligen använder Reva eller om Stockholm faktiskt begår olagligheter när de implementerar Reva. Om det kanske är detta som ligger bakom de stora skillnaderna i antalet verkställda utvisningar. Problemet med polisens siffror är att de inte verkar stämma överens med de siffror som redovisas från Migrationsverket. Enligt Michael Williams från Flyktinggruppernas Riksråd (FARR)  som intervjuades i tidningen Internationalen år 2011 ser det ut så här:

– Beträffande verkställda utvisningar kan man jämföra november 2010 med november 2011 (ackumulerade siffror under 11 månader). 2010 reste 9 971 personer som nekats asyl ut ur Sverige så kallat självmant – utan eskort. 1 978 personer avvisades – med hjälp av polisen och 7 765 personer avvek innan utvisningen kunde verkställas. 2011 var siffrorna för samma kategorier: 9 712, 2 249 och 6 679 personer. Det finns många kvar i landet med verkställbara beslut: ca 13 000 personer nu, enligt statistik från verket, medan det var cirka 12 000 personer i november 2010.

Enligt Michael Williams från FARR var alltså det totala antalet verkställda utvisningar som skett enligt Migrationsverket 2 249 år 2011. Enligt polisen var det 2 300 bara i Stockholm och Västra Götaland. Fram till och med augusti 2012 verkställde polisen enligt en del uppgifter och sig själva totalt 3 700 utvisningar. Inte heller stämmer polisen siffror om de jämförs med hur mångs som under 2012 satt på förvar i väntan på verkställd utvisning. Enligt en ratikel i arena så var det sammanlagt 2 550 personer. En siffra som tycks stämma bra med uppgifterna från FARR, men inte med polisens siffror. Man undrar ju om polisen faktiskt ljuger för att visa upp bättre siffror eller så kanske det helt enkelt är så att ingen har nån som helst koll. Eller är det så att även andra typer av utvisningar, exempelvis av dömda brottslingar med utländskt medborgarskap står för en del av de siffror som polisen redovisar.

Många personer som går under reser efter ett tag själva ut ur Sverige så man kan inte ta de siffrorna och dra av polisens siffror på verkställda utvisningar för att se hur många papperslösa det finns i Sverige. Uppskattningarna på hur många personer det kan röra sig om pendlar mellan 10 000 och 50 000. Dessa gissningar är enbart baserade på antalet personer som hållit sig undan efter att ha fått ett beslut om utvisning. Till det kommer arbetskraftsinvandrare som numera inte har arbetstillstånd men stannat kvar, folk som arbetar svart och invandrat från annat land osv.

Intressant?
Läs mer: Röda Malmö, SVD1, 2, 3, 4, 5, 6Skanskan, Rasmusson, NSK, LT, InternationalenAB1, 2, 3, 4Annarkia, Pepprat Rödgrönt, Vem är min nästa?, ETC1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements