Självmord i militära underrättelsetjänsten

Chefen för den hemligaste delen av den militära säkerhetstjänsten i Sverige ska enligt tidningen Expressen ha begått självmord i samband med säkerhetspolisens undersökning av den märkliga vapenfabriksaffären i Saudiarabien. Den organisation det handlar om är den som under 1970-talet gick under namnet Informationsbyrån (IB) och numera heter Kontoret för särskild inhämtning (KSI):

Det ska i princip vara omöjligt att identifiera vem som leder Kontoret för särskild inhämtning. Ett avslöjande av namnet skulle kunna äventyra KSI-chefens anhöriga och de hemliga agenter som arbetar för kontoret. Det har ändå hänt att namnen avslöjats. Nästan alltid efter att en person lämnat befattningen eller avlidit.

Det skedde senast för sju år sedan när Bertil Lundin avled. Han var bror till numera avlidne oljemiljardären Adolf Lundin. Carl Bildt och ambassadören Jonas Hafström avslöjade i sin gemensamt skrivna dödsruna att Bertil Lundin 1974-2000 varit en av nyckelpersonerna inom den hemliga militära underrättelsetjänsten.

1996 avslöjade TV4-journalisten Jonas Gummesson namnet på den då avgångne chefen för KSI.

Hösten 1996 avslöjade Expressen namnet på en annan tidigare KSI-chef, Carl-Christer Hjort som då börjat en tjänst som försvarsattaché i Österrike.

Peter Bratt och Jan Guillou avslöjade under IB-affären chefen Birger Elmér. KSI hette då hette IB, Informationsbyrån.

KSI är utan tvekan en mycket tveksam organisation som till stor del verkar utan ordentlig demokratisk insyn och Bertil Lundins verksamhet inom organisationen sammanfaller med broderns investeringar i olika länder. KSI är en liten del inom den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Många menar att KSI kan bryta mot Sveriges lagar utan att det få några konsekvenser:

KSI har rätt att bryta mot lagen för att bedriva spionage och avvärja hot mot svenska intressen, rikets säkerhet och sina egna fiender.

Till sitt förfogande har KSI en hemlig budget, spioner som förses med hemliga identiteter och möjlighet att driva aktiebolag som täckmantel för sin verksamhet.

Det är ytterst regeringen som styr KSI:s verksamhet.

KSI:s verksamhet har aldrig nagelfarits i offentlighetens ljus. Men i en rad statliga utredningar och handlingar finns information som avslöjar att KSI har betydande maktbefogenheter som göms bakom begreppet särskilda metoder.

Vad det exakt innebär är hemligstämplat men både justitiedepartementet och Säkerhetspolisen har i skrivelser hävdat att det innebär att KSI har rätt att bryta mot gällande lagar för att inhämta information och spana.

Om det är på det viset så innebär det att det i Sverige finns en organisation som agerar vid sidan av demokratin och i praktiken utan demokratisk kontroll och insyn. Det innebär också att demokratin i praktiken åsidosätts på ett sätt som inte är acceptabelt i en demokratisk stat.

Utredningarna (MUST har gjort en egen och Säpo en annan) kring KSI-chefens försvinnande och död är hemligstämplade. Enligt militären har han begått självmord och ingen misstanke om brott finns:

Must, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, har bekräftat att man gjort en utredning av omständigheterna kring hans försvinnande och död.

Klas Eksell, chef för Musts säkerhetskontor ledde utredningen.

– Den finns bara i ett exemplar, förklarade Eksell för Expressen i mitten av december i samband med att han undertecknade den färdiga utredningen.

Även Säkerhetspolisen har granskat KSI-chefens dödsfall och har ett material på över 70 sidor. Expressen har begärt och fått ut Säpos handlingar om dödsfallet. All text på samtliga 70 sidor har strukits över med svart tusch.

Försvarsmaktens avgående chefsjurist Stefan Ryding-Berg är en av få som är beredd och kan kommentera överstens död.

– Den här rapporten handlar om ett dödsfall som inträffade under 2012. Den redovisar att det gäller en överste som tjänstgjorde vid högkvarteret och att dödsorsaken varit drunkning. Och det här har skett genom självmord. I den här rapporten finns ingen misstanke om brott, säger Stefan Ryding-Berg.

Stefan Ryding-Berg bekräftar också att utredningen också haft ett särskilt syfte, nämligen att försöka få fram om översten kan ha varit utsatt för utpressning eller något liknande.

– Det finns inga tecken som tyder på någon annan yttre påverkan som föranlett dödsfallet, säger han.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements