Allt färre mord och allt färre brott i Sverige

Under 2012 kunde 68 fall av dödligt våld konstateras. Det är en minskning med 13 fall jämfört med föregående år. En stor del av minskningen kan hänföras till Västra Götaland, där dödligt våld minskade från 19 till 9 fall under det senaste året. Ungdomar blir samtidigt allt mer laglydiga även om de står för större delen av brottsligheten. Det visar den slutliga brottsstatistiken för 2012, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterat.

Under 2012 anmäldes drygt 1,4 miljoner brott. Det är en minskning med cirka 13 700 brott, eller en procent, jämfört med 2011. Antalet brott som personuppklarades var 234 000, vilket är 6 procent färre jämfört med 2011. En stor del av minskningen kan förklaras av ett enskilt stort ärende som året innan genererade en betydande ökning av antalet personuppklarade brott.

Färre ungdomar misstänks för brott

Ungdomar i åldern 15–20 år är överrepresenterade bland misstänkta personer, i förhållande till sin andel av den straffmyndiga befolkningen. År 2012 utgjorde de 22 procent av samtliga misstänkta, jämfört med 9 procent av befolkningen. Det kan jämföras med personer som är 50 år eller äldre, vilka utgjorde 45 procent av befolkningen år 2012 men enbart stod för 17 procent av antalet misstänkta personer.

– Antalet misstänkta personer i åldern 15–17 år har minskat de senaste åren, säger Anton Färnström, statistiker på Brå. Med hänsyn tagen till befolkningsförändringen var minskningen 12 procent under 2012.

Lägsta noteringen av dödligt våld

Under 2012 kunde 68 fall av dödligt våld konstateras, vilket är en nedgång med 13 fall jämfört med föregående år. Det är den lägsta noteringen sedan 1990, enligt de studier Brå genomfört av dödligt våld. En stor del av minskningen kan hänföras till Västra Götalands län, där dödligt våld minskade från 19 fall år 2011 till 9 fall år 2012. Sammantaget stod storstadslänen för merparten av det dödliga våldet i landet (65 %). I Stockholms län förekom 18 fall (-2) och i Skåne län 17 fall (+3).

– Dödligt våld har minskat sedan början på 90-talet, säger Pauli Mörk, statistiker på Brå. Det kan dock förekomma relativt stora upp- och nedgångar från år till år.

Rapporten om dödligt våld 2012 kan laddas ner på Brås webbplats.

Svensson/Brå

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Allt färre mord och allt färre brott i Sverige”

Kommentarer inaktiverade.