Även själen evolutionär

Det ofullkomliga djuretBoktips
Det ofullkomliga djuret
Göran Burenhult
Natur och Kultur
ISBN 9127097366

Även själen evolutionär

Vi lever i biologins århundrade. Med hjälp av nya globala infonätverk som knyter samman kunskap hjälps hela världens vetenskapsmän åt att ständigt öka vår kunskap. Inte minst om den mänskliga kroppen och ”själens” evolutionära ursprung, utveckling och funktionssätt. Vilket är temat för arkeologiprofessorn Göran Burenhults populärvetenskapliga och vackert illustrerade bok  ”Det ofullkomliga djuret – Kropp, själ och livsstil i ett evolutionärt perspektiv”.

En intressant och spännande bok. Men jag har några synpunkter. Svartmålningen av den västliga livsstilen och skönmålningen av de traditionella samhällena känns lite för enkelspårig. Speciellt med tanke på de fasansfulla bilder han ger om de krig och den kannibalism som förekommit i vissa aggressiva traditionella samhällen. Och det är inte enbart Europa som tvingat på Syd sin livsstil – alla som rest i u-länderna har upplevt det enorma sug det finns efter allt västligt.

Tankarna om aggression som en mänsklig drift som måste få ett utlopp verkar också lite gammaldags. Aggression, liksom territorialitet, är bara en möjlig strategi människan och andra djur kan använda för att förbättra sin individuella och kollektiva situation. Kopplingen aggression, folkökning och resursbrist verkar därmed rimlig.

Betoningen av såväl utlevande sex som stabila familjer och könsroller lär få olika grupper att applådera. Men här begår Burenhult det naturalistiska misstaget. Han menar att det som ÄR också BÖR vara. Men även om naturen gett oss vissa drifter behöver vi inte följa dem. Som individer har vi ett personligt ansvar för våra handlingar och som samhällen beslutar vi demokratiskt.

En kvinnlig forskare har bland annat hävdat att våldtäkt ÄR en alternativ manlig strategi för fortplantning. Det betyder självklart inte att det BÖR vara accepterat. Vi bestämmer själva. Men som Burenhult framhåller. Vi kan bygga våra individuella liv och våra samhällen bättre om vi känner till de ärftliga, genetiska, medfödda drifter vi fått med oss i ”själen”.

Hans Norebrink

Läs mer: LU, Google, SVD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements