Hans Thulin – en svensk med bolag och konton i skatteparadis

Hans Thulin, fastighetsspekulanternas fastighetsspekulant, är en av de svenskar som haft eller har konto och företag på Brittiska Jungfruöarna (BVI) i syfte att dölja sitt ägande och undanhålla pengar:

I april 1998 betalades på Hans Thulins order 585.000 kronor för köp av mark på Älgö utanför Saltsjöbaden.

[…]

I mars 1998 betalades 125.000 kronor till en annan affärsman som flera gånger agerat bulvan för Hans Thulin. För ett par år sedan figurerade han i en bostadsrättsombildning som Hans Thulin förknippats med. Mannen sitter i dag i styrelsen för bostadsrättsföreningen. Längst upp i huset finns en lyxbostad som ägs av ett utländskt bolag, troligen baserat på British Virgin Islands, det skatteparadis som flera av Hans Thulins bolag agerat ifrån.

Enligt fastighetsregistret har bolaget Älgö Intressenter AB stått som delägare av marken på Älgö. Göran Kalin sitter i styrelsen för Älgö Intressenter AB. Det var Kalin som agerade bulvan vid Hans Thulins köp av sommarstugan på Älgö 1996.

Den nämnda bostadsrättsföreningen är Sergeanten 8 på Strandvägen 37 i Stockholm. i styrelsen för den föreningen sitter Linus Andrén, son till Robert Andreen från riskkapitalbolaget Nordic Capital, Sven Magnus Johan Göte Kjellberg och Rosette Nordquist som ordinarie ledamöter samt Eva Lindkvist Runsten och Amaury de Poret. Amaury de Poret är gift med Robert Andreens dotter Emilia Andrén, numera Emilia de Poret. Kjellberg är dock inte skriven på adressen utan bosatt utanför EES-området. Om DN-artikeln menar någon av dessa personer så är han nog den ende möjlige om det rentutav inte är Robert Andreen, tidigare ordförande i föreningen, man menar, men det är högst osäkert om det är någon av dem.

Robert Andreen tillhör de så kallade riskkapitalister som upptaxerats kraftigt på grund av otillåten skatteplanering med hjälp av olika skatteparadis och han uppges av tidningen Realtid tillhöra de personer som investerat i en lägenhet i det lyxiga Belgravia och andra lyxiga områden i London.

För sina affärer efter sin stora fastighetskonkurs på 1990-talet har Hans Thulin enligt DN och honom själv använt klientmedelskonton på advokatbyrån Baker & McKenzie. Bland annat för att köpa sommarhuset på Älgö. Till en början satt advokat Bo Lindqvist från Baker & McKenzie också i styrelsen för Älgö Intressenter AB. Ett bolag som från början var ett så kallat lagerbolag. Vem som numera äger bolaget, som än idag verkar användas som lagerbolag och bara ibland har omsättning, är oklart. Bengt Lindqvist figurerade också i samband med en rättegång under år 2009:

Kravbreven blev dock liggande på advokatbyrån: dess nuvarande vd och dåvarande medarbetare Bo Lindqvist har i rätten sagt att han visserligen hade haft kontakt med Thulin och företrätt honom, men inte var hans officiella ombud.

Ur vittnesförhöret med Lindqvist:

”2001 [året då handlingarna skickades] hade han inget formellt uppdrag för Hans Thulin, men denne hörde av sig med viss regelbundenhet. De handlingar som VF Finans skickade till Hans Thulin […] kom båda fram till Baker & McKenzie. […] Försändelserna öppnades uppenbarligen av vaktmästaren eller någon annan på Baker & McKenzie, detta trots att de var ställda till Hans Thulin. Mest sannolikt är att breven sprättades av Bo Lindqvists sekreterare.”

Vidare:

”Det är inte vanligt att det till Baker & McKenzie kommer brev ställda till Hans Thulin. I detta fall är det sannolikt att han [Lindqvist] blev mest irriterad över att försändelserna kommit till Baker & McKenzie. Det kan ha varit så att när Hans Thulin, någon gång efter det att breven kommit till Baker & McKenzie, hörde av sig till honom så hade han hunnit glömma breven och därför inte nämnde dem för Hans Thulin.”

Bo Lindqvist uppger idag när Realtid.se frågar att han inte längre har något med Thulin att göra, och att han nämns som hans ombud i tingsrättsdomen från maj 2009 var inte helt korrekt:

– Jag stod som ombud i samband med delgivningen [av kravbreven], sedan tog Michael Mohammar över. Att jag nämns som ombud i tingsrättsdomen var för att en fullmakt låg kvar i tingsrätten.

Hans Thulins son Erik Thulin har för sin del gjort affärer med en annan fifflare, Bernhard von Osten-Sacken. Detta genom att äga kontorshotellet Park Venue som 2009 såldes till Metromark Hospitality Group. På kontorshotellet som låg i en fastighet ägt av de suspekta fastighetsbolaget Allokton huserade bland annat den fifflande banken EFG Investment Bank och Tomsk Refining (numera likviderat) med storägaren Michail Malyarenko.

Baker & McKenzie är en stor internationell advokatbyrå med kontor i en mängd länder och är ett av de företag som figuerar i den stora ekofiffelhärvan, Offshore leaks, med BVI som centralpunkt som rullats upp de senaste veckorna i en mängd av världen länder och medier. Även tidigare har det skrivits om hur de deltar i olika skatteplaneringsupplägg, bland annat ihop med den schweiziska storbanken UBS. Hans Thulin fick sannolikt hjälp av företaget via andra föetag när han lämnade Sverige 1989 och gömde undan cirka 120 miljoner, kanske först i BVI och senare på Cooköarna:

Fokus kan nu avslöja att Hans Thulin från 2005 och åtminstone till 2008, kanske längre, hade flera bolag och så kallade truster på Cooköarna i Söderhavet. Enligt dokument från en historisk läcka från skatteparadis fanns det i början av oktober 2008 så mycket som 120 miljoner på ett av bolagets konton. Pengar som staten alltså kunde ha intresserat sig för. Om Thulin än i dag faktiskt är skyldig de 179 miljonerna är oklart. För i januari drog Svensk Exportkredit, SEK, plötsligt tillbaka sin fordran och vill nu inte berätta varför.

Om huruvida Thulin haft bolag och konton i BVI tycks inte framkomma av de dokument som läckt till medier. Men det verkar sannolikt med tanke på tidigare information. Pengarna på Cooköarna tycks åren 2005 och 2008 till stor del av överförts till ett av Thulins konton i Schweiz. Inte heller är det alltså klarlagt varför kravet på 179 miljoner från Svensk Exportkredit avskrivits. Gick pengarna som överfördes till Schweiz till att betala en del av skulden?

Trots att Bo Lindqvist förnekar att han medverkat i Hans Thulins affärer visar dokument som tidningen Fokus har tillgång till att han var inblandad i överföringen av pengar till Schweiz under år 2008:

”Vi vill ha pengarna på en triple A-bank”, skriver Bo Lindqvist i ett mejl, rapporterar Fokus.

Ett e-mejl som tidningen har tagit del av visar att 12 miljoner euro flyttades från Cooköarna till Northern Holdings konto i den schweiziska banken BSI på uppmaning av Lindqvist i oktober 2008.

– Ja, den där korrespondensen finns ju, jag förstår nu att pappren finns. Uppenbarligen har vi blivit inkopplade, men det är ju några år sedan och jag kommen inte ihåg allt. Och jag kan inte prata om klienternas affärer, är Bo Lindqvists sista kommentar till tidningen.

Chris Williamson på Baker & McKenzies Genève-kontor förekommer också i korrespondens som Fokus grävt fram. I ett mejl till Marie Francis på Portcullis Trustnet i Rarotonga på Cooköarna skriver Williamson:

”Kan du vara snäll att föra över 750.000 svenska kronor från Northern Holdings Ltd eller Nasvieldo (jag har aldrig hört talas om bolaget, men kunden försäkrar att det finns på Cook Islands).”

Pengarna ska användas för att köpa en Bentley i Stockholm.

Läs mer: SVD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements