Ökad jämlikhet gör oss friskare

StatussyndrometBoktips
Statussyndromet
Michael Marmot
Natur & Kultur
ISBN: 9789127111929

Ökad jämlikhet gör oss friskare

Klassamhällets evolutionära bakgrund kan vara manliga makt- och statushierarkier för att stabilisera gruppens samarbete trots individernas konkurrens om resurser och kvinnor. Hos kvinnor finns status i svagare form och de är mer samarbets- och relationsinriktade. Det ursprungliga jägar-samlar-samhället (som vi är skapta för) var dessutom relativt jämlikt.

Först med jordbrukssamhället socialkonstruerade vi människor tydliga klassamhällen. Det finns alltså inget naturgivet, genetiskt eller biologiskt deterministiskt bakom vår tids klassamhällen med dess orättvisor och ojämlikhet. Vi kan minska de sociala klyftorna och då kommer dessutom vår hälsa att förbättras dramatiskt, menar professor och sir Marmot.

Han visar med övertygande forskning att klassamhället förnekar människor deras behov av socialt deltagande, självförverkligande och kontroll över arbetet och livet. Låg status & social position försämrar i sin tur hälsan och förkortar livslängden.

Marmots politiska slutsats är att ett samhälle jämlikare i fördelning av makt och pengar gör oss alla friskare.

Hans Norebrink

Läs mer: SVD, Bengt Dahlin, JusekT, KB, Knuff, Johan Walan, Henrik Brändén, Sagor från Livbåten, Google,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken på Bokus

Köp boken hos Adlibris

Advertisements