Problemet är inte att Omar Mustafa lämnade sossestyrelsen

Omar MustafaUtan problemen är ett antal andra. Det ena problemet är att Abdirisak Waberi inte tvingats lämna moderaterna trots att han är den tidigare ordföranden för Islamiska förbundet och en man som uttryckt en lång rad reaktionära ståndpunkter personligen i tillägg till att ha bjudit in antisemiter och extrema fundamentalistiska muslimer. Det senare i likhet med Omar Mustafa. Ett annat problem är att Stina Lundberg Dabrowski och olika tidningsredaktioner kommer undan med att bjuda in rasister utan att de utsätts för förödande kritik.

Vidare är problemet att Omar Mustafa verkar hamnat i socialdemokraternas styrelse som en representant för religiösa socialdemokrater, dvs medlemmar i föreningen Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS). Jag är mycket skeptiskt till att religiösa organisationer ska får ha direkt representanter i olika organ. I detta fall är det visserligen en intern socialdemokratisk fråga men det är en ordning som jag ställer mig tveksam till ändå. Nu ska det sägas att han nominerades av Stockholms partidistrikt, men ändå är det inte de som har försvarat honom utan i stort sett enbart folk från Tro & Solidaritet.

Dessutom är Omar Mustafa ordförande i en organisation, Islamiska Förbundet, som av andra muslimer kritiseras för att vara konservativ och som enligt egen utsago översätter och sprider material som knappast är i överensstämmelse med svenska jämlikhets- och jämställdhetssträvanden:

Vi har dessutom inget dokument som heter ”familjestadgar” som det har påståtts. Artikeln som det har syftats till är en text skriven på arabiska och översatts till svenska, och som vi har som en del av vår elektroniska bibliotek. Vi tror på likheten mellan man och kvinna, både inför gud och inför lagen.

Även om Islamiska förbundet i ovanstående citat intygar att man tror på likhet mellan man och kvinna har vi i TV sett hur svenska familjerådgivare i svenska moskéer kraftigt går emot jämställdhetssträvanden. Och Islamiska förbundet översätter och sprider dokument som definitivt inte predikar jämställdhet mellan könen. Dokumentet kallas på deras hemsida för den muslimska familjestadgan och har efter kritiken tagits bort (därför fungerar inte länken). Dokumentet är skrivet av av Dr Yousef Al-Qaradawi från Muslimska Brödraskapet och innehåller stycken om olika legal status för kvinnor och män. Det måste som jag ser det vara svårt att förena Islamiska förbundet ståndpunkter med socialdemokraternas. Det borde socialdemokraterna ha tänkt på innan Mustafa valdes in.

Vidare har Omar Mustafa bjudit en rad talare med antisemitiska åsikter och med en gammaldags syn på jämställdhet och lika rättigheter för alla oavsett sexuell läggning. En av dess bjöds in alldeles nyligen:

I påskas bjöd Omar Mustafa återigen in talare vars åsiktsmässiga profil näppeligen kan kallas S-märkta till Muslimska Familjedagarna. Till evenemanget kom även Veronica Palm, som med sin arbetarekommun föreslog Mustafa till partistyrelsen.

Det är ingen vild gissning att Palm varken före eller efter besöket googlade namnen i programmet. Hade hon gjort det hade hon kunnat ta del av när Yasir Qadhi förklarar att muslimska kvinnor inte bör arbeta samt beklagar att det inte är lika okej att förakta homosexuella i väst nu som det var på 80-talet.

Det är uppenbart att Omar Mustafa hade att välja mellan socialdemokraterna och Islamiska förbundet som Stefan Löfven sa. Omar Mustafa valde det konservativa Islamiska förbundet.

Slutligen är också drevet i sig ett problem då det framfördes en mängd felaktiga uppgifter, varav en del rent islamofobiska, om Omar Mustafa. Det är inte okej att agera på det viset och media borde vara noggrannare med att kontrollera fakta.

Intressant?
Mer: Röda Malmö, Humanistbloggen, Dagens Arena, Bjereld, Demker, Ardin, Pepprat Rödgrönt,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, SR1, 2, 3, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “Problemet är inte att Omar Mustafa lämnade sossestyrelsen”

  1. Om jag minns rätt var det *inte* svenska imamer som gav uttryck till de åsikterna i TV om du syftar på Uppdrag Granskning. De flesta av de intervjuade i programmet hade en helt annan befattning på moskéerna.

    1. Du har rätt. De flesta var familjerådgivare och inte imamer. Men svenska var de. Dvs de arbetade vid moskéer i Sverige. Har ändrat i inlägget.

Kommentarer inaktiverade.