Rädda den svenska sjöfartsnäringen

Fackförbundet SEKO har presenterat en egen handlingsplan för en konkurrenskraftig och hållbar sjöfartsnäring i Sverige. Detta som ett svar på den plan regeringen presenterade i januari. SEKO:s plan innehåller en rad politiska åtgärder som till exempel införande av tonnagebeskattning, av ett europeiskt skeppsregister och av ansvarstagande riktlinjer för att förbättra arbetsvillkoren för sjömän världen över.

– Vi tycker naturligtvis att det är bra att regeringen presenterat en handlingsplan för sjöfarten. Men med vår skuggplan visar vi på att det krävs såväl akuta åtgärder som ett mer internationellt perspektiv för att Sverige ska kunna bevara sin sjöfartsnäring överhuvudtaget och på sikt bygga upp den till att vara både konkurrenskraftig och hållbar, säger Thomas Abrahamsson, vice förbundsordförande i SEKO.
SEKO:s handlingsplan pekar på att krävs politiska insatser på tre nivåer för att möta de svåra utmaningar som den svenska sjöfarten står inför:

  •  En handlingskraftig nationell politik för att stärka sjöfartsnäringen i Sverige.
  • En harmonisering av EU:s sjöfartspolitik.
  •  Åtgärder för att förbättra säkerheten och stärka den hållbara utvecklingen inom den globala sjöfarten.

Seko Sjöfolk

En av de mest angelägna åtgärderna är införande av tonnagebeskattning med miljöprofil för att underlätta omställningen till det nya svaveldirektivet. SEKO lyfter också vikten av att införa ett gemensamt europeiskt skeppsregister för att inte EU-länderna ska konkurrera med osunda skattesubventioner och dåliga arbetsförhållanden. Dessutom ger förbundet förslag på hur regeringen kan både stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och samtidigt verka för att bidra till att förbättra villkoren för sjömännen i världen genom att på olika sätt främja näringslivets ansvarstagande vid köp att sjötransporter.

– Sverige har goda möjligheter att bli ett föregångsland. Att verka så väl för mänskliga rättigheter som för svenska ekonomiska intressen inom den globala sjöfarten, ligger helt i linje med en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart, säger Kenny Reinhold avdelningsordförande för SEKO Sjöfolk.

Svensson/SEKO

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements