Social självomsorg

Ditt inre centrumBoktips
Ditt inre centrum
Marta Cullberg Weston
Natur och Kultur
ISBN: 9789127117167

Social självomsorg

Psykologen Marta Cullberg Westons ”Ditt inre centrum – Om självkänsla, självbild och konturen av dig själv” känns vederhäftig, men lik andra självhjälpsböcker. På pluskontot finns ett seriöst försök att integrera ett psykologiskt/psykoanalytiskt själsperspektiv med dito evolutionärt/biologiskt – trots övertron på Freud och hans tes om barndomens betydelse. Den ytliga kapitalistiska konsumismen får en berättigad kritik.

Självkärleken försvaras som en nödvändig bas för samhällssolidaritet. Samtidigt betonas att vår flockmentalitet – via vårt utvidgade själv inkluderar vi de grupper och nationer vi tillhör i det egna jaget (i ett slags ”storsjälv”). Det är insiktsfullt och mycket intressant för etnicitetsforskningen.

Hans Norebrink

Läs mer: SVD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken på Bokus

Köp boken hos Adlibris

Advertisements