Auriant Mining och Michail Malyarenko

Del 4 av 10 i serien GKL och Amarant

Ett av de bolag GKL Growth Capital AB (Lars Guldstrand) hävdar att det är delägare i är gruvbolaget Auriant Mining AB. GKL står dock inte att finna bland de aktieägare som listas på Auriant Minings hemsida. Enligt hemsidan och enligt allabolag.se är istället Bertil Holdings Ltd moderbolag i koncernen med mer än 50% av aktierna och rösterna. Resten av aktierna är i huvudsak registrerade på förvaltare så det är möjligt att GKL faktiskt är delägare.

GKL har i alla fall varit delägare då Lars Guldstrand tidigare varit styrelsemedlem. Idag är Preston Haskell, Denis Alexandrov, Ingmar Haga, Andre Bekker och Peter Daresbury styrelsemedlemmar. Bolaget hette tidigare Central Asia Gold och där går GKL inte heller att hitta bland ägarna. Däremot Bertil Holdings Ltd, Greypson Investments Ltd, Spencer Energy A/S, Michail Malyarenko, Paal Hveem och en del andra vanliga investerare i mindre noterade företag. Ägare till Bertil Holdings Ltd är enligt vissa källor Preston Haskell. Såväl Bertil Holdings Ltd och Greypson Investments Ltd hör hemma på Cypern. Sannolikt är Nick Harwood ägare till Greypson.

Auriant Mining är ett gruvbolag som faktiskt verkar ha produktion och skiljer sig därvidlag från andra gruvbolag som har eller har haft samröre med Lars Guldstrand och Johan Ulander. Bolaget äger ett antal guldfyndigheter i Sibirien och är ett resultat av en fusion mellan Central Asia Gold AB och det ryska gruvbolaget NMC:

Auriant Mining AB (tidigare Central Asia Gold AB) bildades 2004. Via sina ryska dotterbolag äger bolaget ett flertal minerallicenser i Tardan, Kopto respektive Sivo i östra Sibirien i Ryssland.

Den 29 mars 2005 noterades bolaget på NGM Nordic Growth Market (NGM). Under 2006 förvärvade bolaget Kopylovskoye-, Artelj Lena-, Uzhunzhul samt Kara-Beldyr fyndigheterna och efterföljande år inledde guldproduktion i Tardanfyndigheten.

År 2008 inleddes ett samarbete med det kanadensiska guldföretaget Centerra Gold avseende prospektering i Kara-Beldyr. Efter en strategisk översyn av bolagets verksamhet inleddes processen för ett samgående med den ryska gruvkoncernen NMC. Inför samgåendet med NMC beslutade den extra bolagsstämman som hölls den 22 december 2008 att dela ut aktierna i dotterbolaget Kopylovskoye AB till aktieägarna. För varje innehavd aktie i Auriant Mining AB erhöll aktieägarna en aktie i Kopylovskoye AB.

I mars 2009 slutfördes samgåendet med NMC via en apportemission, vilket resulterade i att Auriant Mining blev moderbolag till en större grupp av ryska guldproducerande dotterbolag. Samgåendet medförde även att de tidigare ägarna av NMC, framförallt den amerikanske entreprenören Preston Haskell, blir huvudägare i Auriant Mining. Bolaget utsåg även en ny ledningsgrupp med Preston Haskell som verkställande direktör.

Sedan den 19 juli 2010 är bolaget listad på den svenska börsen NASDAQ OMX First North Premier.

Efter beslutet på bolagsstämma den 24 maj 2012, har bolagets namn ändrats till Auriant Mining AB (publ).

Michail Malyarenko

Michail Malyarenko

Denna historia verkar ju ganska oförarglig men Central Asia Gold har en historia där Michail Malyarenko spelar en stor roll:

Bolagets historia började för några år sedan. En av de nuvarande huvudägarna av bolaget är den ryske affärsmannen Michail Malyarenko.

Michail Malyarenko är utbildad geolog från den Tekniska Högskolan i staden Tomsk i västra Sibirien. Han arbetade som geofysiker för det sovjetiska oljeföretaget Tomskneft i slutet av 1980-talet. Tomskneft är idag en av produktionsenheterna inom det välkända ryska oljebolaget Rosneft.

När Sovjetunionen upplöstes 1991, påbörjade Michail en egen karriär som trader av metaller, kol och skogsprodukter. Ett par år senare, 1995, investerade han en betydande del av det kapital som han ackumulerat från tradingoperationerna i en oljelicens i Tomskregionen, licensblocket Middle Nyurola.

År 1999 träffade Michail företrädare för det i Sverige noterade investmentbolaget Vostok Nafta Investment Ltd. Diskussionerna rörde att Vostok Nafta skulle förvärva 80% av licensblocket. Den verkställande direktören för Vostok Nafta Investment Ltd hette Torbjörn Ranta.

Vostok Nafta genomförde förvärvet och påbörjade utbyggnaden av licensblocket. Ett år senare, år 2000, knoppades licensblocket av från Vostok Nafta till dess egna aktieägare. Det avknoppade bolaget fick namnet Vostok Oil Ltd, och noterades likaledes i Stockholm.

Ett par större investorer investerade i Vostok Oil Ltd. En av dem var ett företag relaterat till Alexander Merko. Han var tidigare verkställande direktör för det ledande kvarnföretaget i staden Moskva vid namn Moskovsky Kombinat Chleboproduktov. Detta företag förser Moskva med 25% – 30% av dess behov av vetemjöl.

Under arbetet med Vostok Oil Ltd blev Michail Malyarenko, Alexander Merko och Torbjörn Ranta bekanta.

Under 2003 började Michail Malyarenko och Alexander Merko att köpa guldtillgångar i Sibirien. Under 2004 sålde bägge av sina ägarandelar i Vostok Oil Ltd, som nu namnändrats till West Siberian Resources Ltd.

Dessa guldtillgångar utgör nu Central Asia Gold AB. De ryska huvudägarna vände sig till Torbjörn Ranta och bad honom skapa ett publikt företag kring dessa guldtillgångar och att bli bolagets verkställande direktör. Han accepterade.

Företaget fokuserade på att utveckla verksamheten och utöka sina guldreserver. Ledningen i CAG letade efter en affärspartner i Ryssland och nya möjligheter på den ryska guldmarknaden. New Mining Company, ett företag som ägs och styrs av den amerikanske affärsmannen Preston Haskell och hans ryske partner hade samma mål. NMC- ett ryskt guldbolag med licenser i Sibirien och verksamt i närheten av CAGs regioner. I slutet av hösten 2008 påbörjade processen för ett samgåendeo med due diligence. Samgåendet genomfördes i början av mars 2009.

Malyarenkos karriär inom den ryska gruv- och oljeindustrin är minst sagt färgstark och kantas av mycket tveksamma affärer och händelser, bland annat vad som i praktiken kan beskrivas väpnade sammanstötningar mellan Malyarenkos vakter och polis.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Johan Ulander, Conventus och Amarant MiningMärkliga affärerna fortsätter i Amarant, Alluvia och IGE Resources >>
Advertisements