Lokalproducerad mat inte alltid bäst ur klimatsynpunkt

IVL Svenska miljöinstitutet har i en rapport kommit fram till att det det ger en väldigt liten effekt att äta närodlat. Men vad jag kan se av deras rapport är det överlägset bäst att äta svenskproducerad mat. Svenskproducerat utan kött ger minsta klimatpåverkan följt av vegetarisk kost som inte är svensk och svenskproducerad mat innehållande kött. Allra sämst är det att konsumera som idag, med mycket importerad mat och mycket importerat kött.

Lokalproducerat kött från ekologiskt jordbruk med extensivt betande boskap i Sverige innebär mindre negativ klimatpåverkan än kött från andra länder där djuren huvudsakligen fått foder. Dessutom är det bra för naturen så som den traditionellt sett ut i Sverige. Sådant kött skulle också bli dyrare och innebär minskad köttkonsumtion. Vilket är bra för klimatet.

När det gäller grönsaker så är det uppenbart att en växthusodlad tomat från Sverige inte kan vara klimatmässigt bättre än en frilansodlad tomat från Grekland eller Spanien. Men lokalt producerade grönsaker innebär ju också att vi måste äta andra grönsaker än vad vi gör idag och det är också vad IVL Svenska miljöinstitutet utgått ifrån.

Rapporten visar också att om det är så, vilket många studier visar, att svenska köttproduktion har lägre klimatpåverkan än köttproduktion i andra länder så innebär det att det inte är speciellt mycket sämre än vegetarisk mat, till och med i vissa fall bättre.

Sammantaget tyder rapporten på att svenskproducerad mat i stort sett alltid är bättre än en kost baserad på importmat. Speciellt bör konsumtion av importerat ris och nötkött minska. Lokalproducerat är inte alltid bäst, men nästan alltid bäst alltså.

Intressant?
Media: EffektM,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

4 Replies to “Lokalproducerad mat inte alltid bäst ur klimatsynpunkt”

  1. Jag har inte orkat läsa den själv, men Ylven har gjort det, tydligen, och hon fann att ”beteskött”, du vet från betesdjur som slaktas på hösten efter betessäsongens slut, var en ren kolsänka…
    Alltså rent plus!

Kommentarer inaktiverade.