Payback-advokat Ismo Salmi

Del 10 av 10 i serien Gangsteradvokater

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter med ansvaret att bekämpa alla former av negativ särbehandling såsom trakasserier, förföljelser, masskontroller och övergrepp gentemot enskilda bikers etc. Payback Sveriges uppgift är vidare att driva övergripande juridiska ärenden vars utgång har betydelse för flertalet inom bikerkulturen samt ärenden där ett rättegångsutslag kan skapa ett prejudikat som kan påverka alla klubbar eller klubbmedlemmar.

Payback finns idag som nationella riksorganisationer i fyra olika länder: Sverige, Norge, Danmark och Finland. Gemensamt ger dessa fyra organisationer ut Nättidningen Payback.

Payback Sverige Enligt många skribenter är Payback inte en organisation för bikers i gemen utan en organisation som företräder de klubbar som ingår i Sverigemodellen och därmed anses ha en viss koppling till Hells Angels MC. Observera att det i flertalet av dessa klubbar inte förekommer nån brottslighet. I vissa klubbar, främst Hells Angels MC och deras supporterklubb Red Devils MC, är det dock välbelagt att det finns många medlemmar med ett digert brottsregister. Av polisen och många andra anses Hells Angels MC med supporterorganisationer vara en brottslig organisation, ett gangstergäng, en del av den organiserade brottsligheten i Sverige.

Hells Angels MC och associerade mc-klubbar har stort behov av advokater som för deras talan i olika sammanhang. Dels i rent kriminella mål där medlemmar i klubbar åtalats för olika brott, dels i andra sammanhang. Ismo Salmi är en advokat som allt oftare tycks anlitas av Payback och mc-klubbar för att driva diverse ärenden. Kanske inte så underligt då Ismo Salmo är vice ordförande i Payback Sverige:

Jag, Ismo Salmi, är 48 år och fembarnsfar. Jag är ursprungligen från Finland men har bott i Sverige sedan 1968, och är numera bosatt i Upplands Väsby strax norr om Stockholm. Jag växte upp i ett betongghetto i Uppsalas utkanter och fick där uppleva sociala orättvisor mellan ghettobarn och villabarn och hur samhället behandlade människor olika beroende på bakgrund. Detta skapade en misstro mot etablissemang, vilket tillsammans med ett i det närmaste medfött auktoritetsproblem ledde till ett yrkesval och karriär som advokat efter att ha arbetat på domstol under några års tid.

[…]

Såsom vice ordförande i PayBack vill jag bära mitt strå till stacken för att motverka den diskriminering och kränkande behandling som bikers utsätts för från främst polisens, men även andra myndigheters sida. Enligt min uppfattning bekämpas övergrepp bäst genom att dessa angrips oförtrutet juridiskt varje gång dessa inträffar, tillsammans med upplysande artiklar i media. Till sist har polisens ledning mött så mycket motstånd att de tvingas inse att de varit helt fel ute. Om det går att bevisa att polisen begått felaktigheter – vilket ofta går att göra med hjälp av medhavda mobilkameror om dessa används under hela polisens tillslag – kan en enskild väcka talan mot staten genom rikspolisstyrelsen och begära skadestånd för övergreppet. Tillräckligt många sådana krav kommer med all sannolikhet leda till att polisen börjar backa.

Ismo Salmi är själv medlem i Overdooze MC, är grundare och delägare i  Advokatbyrån Salmi & Partners samt kommunfullmäktigeledamot i Upplands-Väsby för kristdemokraterna.  Overdooze MC verkar finnas i Stockholmstrakten samt i Trollhättan. Som advokat verkar Ismo Salmi ha ett bra rykte och det förekommer få klagomål på honom på nätet. Han förekommer inte heller i brottsliga sammanhang förutom som försvarare av brottsmisstänkta vilket ju är naturligt för en advokat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Paybackadvokat – Sven Jernryd?
Advertisements

One Reply to “Payback-advokat Ismo Salmi”

Kommentarer inaktiverade.