Birgitta Ohlssons övertro på lagstiftning

Birgitta Ohlsson

Birgitta Ohlsson

Kvinnliga politiker får många hot. En undersökning som SVD genomfört visar detta klart. Det är inte direkt oväntat. Vänsterpartisten Ulla Andersson fick bl.a. en avrättning via MMS. Det var säkert obehagligt, men egentligen var det ju inget hot. Utan ett brutalt meddelande om vad personen ifråga trodde skulle bli framtiden i Sverige. Men jag förstår om Ulla Andersson tycket det var obehagligt.

Vad jag inte förstår är varför hon diskuterade med en rasist av den typen överhuvudtaget. Det är enligt min erfarenhet meningslöst och leder förr eller senare till den typen av reaktioner som hon fick. Även om man är man. Därför diskuterar jag inte med kommentarsfältsrasister. Det finns ingen som helst anledning att göra det. Blockera dem, ignorera dem och isolera dem. Det är det enda som hjälper. Det enda rimliga och den vettiga vägen att gå. För att göra det krävs ingen lagstiftning. I demokratin ingår att man inte måste diskutera och prata med alla. Man har rätt att säga ner.

En som tror att hårdare lagar är det enda som hjälper är folkpartisten Birgitta Ohlsson. Riktigt hur hon har tänkt sig det begriper jag inte. De flesta hot är redan idag olagliga. Problemet ligger inte där. Hoten är i allmänhet anonyma och det första problemen är altås att försöka identifiera förövaren. Det går oftast om man verkligen vill. Men det krävs ju också att det faktiskt är ett hot. Filmen som Ulla Andersson mottog är knappast ett hot riktat mot henne enligt lagen och föranleder knappast en förundersökning. Bara för att nåt är otäckt och obehagligt är det ju inte ett hot. Bara för att man upplevt nåt som otäckt och hotande innebär det inte att man faktiskt blivit hotad.

Enligt en undersökning från Brå som jag skrev om för några månader sen så har var femte politiker hotats (inte var tredje som SVD skriver) och en av tio undviker att uttala sig i kontroversiella frågor. Det är klart att om hot och trakasserier påvekar politiker så att de inte vill beröra vissa frågor så är det inte bar mot demokratin. Där har Birgitta Ohlsson rätt. Men jag begriper fortfarande inte hur lagstiftning skulle kunna hjälpa mot det. Det är ju redan brottsligt att hota och trakassera. Svårigheten liger inte där och inte i att straffen är för milda utan det besvärliga är att överhuvudtaget kunna bevisa brott och dessutom knyta det hela till en gärningsman.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements