Nimby-möte i Guldheden

Nimby ska utläsas Not in my Backyard och betyder att man gärna vill att det ska byggas men inte just där man själv bor. Det är ett vanligt fenomen och igår var jag på ett Nimby-möte i Guldheden ordnat av föreningarna Rädda Mossen, Bevara Guldheden och Bevara det gröna i Johanneberg.

Det handlade om byggen i Guldheden, var mycket intressant och till stora delar ett bra möte som visade att politikerna i Göteborg, inbjudna till mötet, är i stort sett överens. Staden behöver förtätas. Det senare höll väl de flesta i rummet med om, men det viktiga var att det inte byggdes på grönområden i Guldheden och Mossen. Politikerna tryckte på att Göteborg är mycket glest bebyggt, att bostadsbristen är enorm och på att belastningen på klimatet måste minska. Alla fullmäktigepartier utom SD, M, S och KD var på plats, även Vägvalet.

En del av kritiken mot byggena i närområdet var helt riktig och den håller jag med om, som exempelvis kritiken av att bygga i Olssons trädgård och i dalgången väster om Dr. Fries Torg ner mot Sahlgrenska. Men de flesta på mötet kunde inte ens tänka sig att bygga längs med Gibraltargatan, där det i princip enbart ska byggas på skräpmark. Det kunde inte tänka sig några byggen alls i själva verket. Inte i Guldheden med omnejd. Nimby.

Specifikt diskuterades också ett bygge på Dr. Allards gata i sluttningen ner mot naturområdet Mossen. De föreslagna byggnaderna är inte bra och i det skicket tycker jag inte bygget borde tillåtas, men Yimby Göteborg har gjort ett alternativ förslag som är betydligt bättre. Jag är inte helt säker på att bygget är rimligt trots det.

Noterbart var att de yngre på mötet var mer positiva till byggen medan de äldre var mer negativa. Nu var det inte så många yngre utan medelåldern var nog uppåt 60 år. Inget fel på äldre människor men det var inte en för de aktuella stadsdelarna i Göteborg representativ skara.

Vad som också slog mig var att det på mötet i stort sett saknades folk från en av stadsdelarna runt Mossen, den jag bor i, Krokslätt, i dagligt tal uppdelad i en lång rad småstadsdelar, Mossen, Burås och Fredriksdal som ligger i anknytning till grönområdet Mossen. Inte förvånande är Krokslätt den fattigaste av stadsdelarna i södra Göteborg och medelinkomsterna hör till de lägre i Göteborg medan Johanneberg och Guldheden ligger över medel. Priset för en bostadsrätt i Krokslätt är i princip i snitt 1 miljon mindre än i Johanneberg.

Det nämnde också flitigt att människor önskar grönområden, att människor vill bo nära grönområden. Att grönområden är bra för människor. Det sistnämnda stämmer säkerligen men de förstnämnda sakerna stämmer inte. Folk ger såna svar om de tillfrågas, men när de väljer bostad föredrar de tätt bebyggda områden som Majorna, Kommendantsängen, Olivedal och Masthugget framför glesbebyggda som Guldheden, Rambergsstaden, Kortedala och Hjällbo.

Men en sak fick mig att bli förbannad. Det var att man utan prut tillät ett långt, långt tal av en udda person. En person som är välkänd i området, med udda uppträdande och som jag känt till i cirka 35 år och pratat med vid många tillfällen. Ett tal som handlade om allt annat än byggnation, stadsplanering, miljö, byggen och som till vissa delar dessutom var rent rasistiskt. Dessutom hade en majoritet av mötet den mycket dåliga smaken att applådera denna långa förvirrade utläggning om allt och inget. Det hade varit bra för honom och för mötet om man hade avbrutit honom och tvingat honom att tala om rätt sak och inte om vad som helst.

Genom att man tillät detta förvirrade och delvis rasistiska inlägg föll mitt förtroende för de aktuella bevarandeföreningarna rejält. En otrolig flathet måste jag säga. Att tillåta öppen rasism och dessutom applådera det är inte okej. Det är fruktansvärt upprörande. Det finns liten anledning för politikerna i Göteborg att fortsatt ta sådana föreningar på allvar.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements