Ger fisket Öckerö kommun ekonomisk tillväxt?

Del 2 av 3 i serien Göteborgs skärgård

Göteborgs skärgård

Sannolikt inte, men den kultur och tradition av att klara sig själv som finns på öarna i kommunen och som är skapad av fisket gör det nog. Hjälper till med att ge Öckerö kommun en bra tillväxt och goda förhållanden när det gäller arbetstillfällen. Storstädernas förorter och kranskommuner som Österåker, Lomma och Lerum har de bästa förutsättningarna för jobbtillväxt i privat sektor 2013. Det visar det privata företaget Bisnodes kommunranking 2013. Rankingen grundas på de faktorer som historiskt visat kunna ge jobbtillväxt, exempelvis andel anställda i lokalt förankrade företag, soliditet och omsättningstillväxt. Att ha storföretag i regionen tros också vara ett viktigt draglok för småföretagens jobbtillväxt.

Bisnodes kommunrankning toppas av storstädernas kranskommuner, i vissa fall närmast att betrakta som förorter. Österåker, Ekerö och Huddinge utanför Stockholm, Vellinge och Lomma utanför Malmö samt Öckerö och Lerum utanför Göteborg hör till de kommuner som väntas kunna få störst jobbtillväxt framöver, i relativa tal.

Ombyggnad fiskebåt Ö-varvet

Öckerö skiljer sig dock från de andra kommunerna i toppen. Öckerö är inte en förort trots att det ligger i utkanten av Göteborg. Öckerö är en egen kommun med ett eget särpräglat näringsliv inriktat på sjöfart och fiske. Tre av Sveriges största fiskelägen ligger i kommunen, Rörö, Fotö och Öckerö. På Öckerö finns ett av två-tre varv som ägnar sig åt att reparera och bygga fiskebåtar, Ö-varvet. 97% av alla personer med anställning inom det privata näringslivet på Öckerö har anställning i lokalt förankrade företag.

De största företagen på Öckerö efter antalet anställda:

Huvudägare till Berg Propulsion med moderbolag i Singapore är Björn Svensson och Håkan Svensson via företaget Aston Harald AB som dessutom har fler dotterbolag i Öckerö kommun. Totalt har Aston Harald AB 380 anställda, Utöver redan nämnda bolag som ingår i Berg Propulsion finns cirka 10 anställda i Redring AB och andra koncernbolag. Berg Propulsion tillverkar och säljer propellrar.

Familjen Backmans Öckeröborgen AB har totalt 150 anställda varav cirka hälften på Öckerö och hälften i Karlskrona i Blekinge. Utöver det har familjen Backman också ägarintressen i Power House Holding AB med dotterbolaget MITAB Marin Industriteknik AB. Många av MITABs anställda finns utanför Öckerö kommun.

De stora fiskeriföretagen som Astrid Pelagic AB på Rörö, Nicklassons Fiskeri AB, Stella Nova Fiskeri AB, Västfjord Fiskeri AB, Fiskeri AB Ingun med flera har sällan många årsanställda. Ibland anlitas bemanningsföretag som vanligtvis ägs av samma ägare som fiskeriföretagen eller så löser man det på annat sätt. I Astrids fall finns det exempelvis mellan 10 och 20 anställda i det danska systerbolaget, Astrid Fiskeri A/S.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Öckerö kommun och banden till MarockoRedarnas ö >>
Advertisements