Otrygghet i förorten

Under de senaste dagarna har frågor kring brott och otrygghet varit i fokus till följd av oroligheterna i Husby och Tensta i nordvästra Stockholm. För 1 år sedan var det Malmö som stod i centrum och som utpekades som en otrygg stad, men hur är det egentligen?

För att få en bättre bild av hur tryggheten ser ut i några utsatta områden har därför den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en undersökning i de 15 stadsdelar som regeringen valt ut att ingå i satsningen URBAN15[1].

Den undersökningsmodell som används för att mäta tryggheten i dessa stadsdelar har tillämpats sedan 1998 av bland annat Rikspolisstyrelsen och många kommuner. Den har besvarats av mer än 850 000 respondenter, vilket gör den till Sveriges största.

I undersökningen är begreppet trygghet definierat som en sammanvägning av 33 indikatorer som alla har bäring på trygghet. Indikatorerna utgörs bland annat av problem med berusade personer, utsatthet för brott, oro att bli misshandlad och rädsla för särskilda personer i bostadsområdet etc. Indikatorerna omvandlas till ett index som redovisas på en skala från 0 (inga problem) till 6 (extrema problem).

Som framgår av tabell 1 visar resultaten på stora skillnader mellan de 15 stadsdelar som ingår i URBAN15. I Tensta i Stockholm uppgår värdet på trygghetsindexet till 4,15, vilket är bland det högsta som någonsin uppmätts i Sverige. Motsvarande värde i stadsdelen Gamlegården i Kristianstad är 1,49, vilket är mycket lågt ur ett nationellt perspektiv.

– Tidigare undersökningar visar att områden som redovisat ett trygghetsindex på över 3,60 alla har fått stora problem med oroligheter, bland annat i form av upplopp, säger trygghetsexperten Thomas Ahlskog, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Det är framför allt fem områden som utmärker sig i negativt hänseende. Det handlar om Tensta och Rinkeby i Stockholm, Hjällbo i Göteborg samt Södra Sofielund och Herrgården i Malmö.

– Resultaten från denna undersökning visar att invånarna i till exempel Södra Sofielund i Malmö inte är mer otrygga än i andra städer. Liknande problemnivåer som uppmätts i Malmö finns även i vissa stadsdelar i Stockholm och Göteborg, säger Thomas Ahlskog.

Den bild som framkommer i undersökningen bekräftas av våra dialoger med organisationer och boende i Husby och Tensta.

– Det de boende efterfrågar är precis samma sak som du och jag, dvs. att känna trygghet i sitt bostadsområde. En vanlig fråga som vi får handlar också om varför polisen bara kommer när det har hänt något, och inte finns som en naturlig del i området. Många frågar även varför det är de yngsta och minst erfarna poliserna som är i området och varför de försvinner när man precis har lärt känna de, säger generalsekreteraren Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Utvecklingen är oroande i vissa av de områden som ingår i satsningen URBAN15 och det krävs krafttag för att komma till rätta med situationen.

– Förutom traditionell social prevention är en avgörande fråga för att komma till rätta med de problem som framkommer i undersökningen att det finns en lokalt närvarande och förankrad polis som verkar i lokalsamhället, säger f.d. polischefen och ordföranden Karl-Åke Pettersson, Stiftelsen Tryggare Sverige.

När ni läser nedanstående tabell bör man tänka på flera saker. Många stadsdelar är inte med. När det gäller Göteborg så gäller det exempelvis Hammarkullen som Habergsgubben skrev om igår, Backa (som egentligen består av flera olika förorter (Brunnsbo, Backa-Röd, Blå Staden etc) där det varit mycket oroligt under en längre tid även om det är lugnare för tillfället. Bergsjön som finns med består också av flera stadsdelar, Norra Bergsjön, Östra Bergsjön och Gärdsås, Hjällbo består av två socialt mycket olika halvor och bara en del av Biskopsgårdens flera olika stadsdelar (förutom Norra Biskopsgården finns även Södra Biskopsgården, Länsmansgården och Svartedalen) osv.

Dessutom så bör man tänka på att siffrorna för Tensta och Rinkeby sannolikt är något för höga. Detta då det samtidigt som undersökningen genomfördes förekom oroligheter i stadsdelarna.

Tabell 1. Trygghetsindex för URBAN15-områden. Skalan går från 0 (inga problem) till 6 (extrema problem).[2]
Stadsdel Trygghetsindex (0-6) Kommentar

Tensta (Stockholm) 4,15 [3] (mycket allvarlig situation, bland de högst uppmätta)
Rinkeby (Stockholm) 3,82 (mycket allvarlig situation, bland de högst uppmätta)
Hovsjö (Södertälje) 2,91 (hög problembild, men positiv utveckling sedan 2006)
Ronna (Södertälje) 2,39 (viss problematik, men positiv utveckling sedan 2006)
Hjällbo (Göteborg) 3,64 (mycket allvarlig situation, bland de högst uppmätta)
Gårdsten (Göteborg) 3,30 (mycket allvarlig situation)
Bergsjön (Göteborg) 2,94 (hög problembild, utan att vara extrem)
Norra Biskopsgården (Göteborg) 2,58 (hög problembild, utan att vara extrem)
Kronogården (Trollhättan) 2,52 (hög problembild, utan att vara extrem)
Centrum-Öster (Landskrona) 2,12 (viss problematik utan att vara extrem)
Araby (Växjö) 2,36 (viss problematik utan att vara extrem)
Södra Sofielund (Malmö) 3,76 (mycket allvarlig situation, bland de högst uppmätta)
Herrgården (Malmö) 3,85 (mycket allvarlig situation, bland de högst uppmätta)
Hässleholmen (Borås) [4] –
Gamlegården (Kristianstad) 1,49 (låg problembild)

Undersökningen (O)trygghet i förorten genomfördes i april/maj 2012.

Svensson/Stiftelsen Tryggare Sverige

[1] De stadsdelar som ingår i regeringens urbana utvecklingsarbete är Tensta och Rinkeby (Stockholm), Hovsjö och Ronna (Södertälje), Hjällbo och Norra Biskopsgården (Göteborg), Södra Sofielund och Herrgården (Malmö), Kronogården (Trollhättan), Centrum-Öster (Landskrona), Hässleholmen (Borås) samt Gamlegården (Kristianstad) samt Araby (Växjö).
[2] Undersökningen bygger dels på befintlig statistik från undersökningar genomförda i polismyndigheterna i Västra Götaland, Skåne och Kronoberg, dels på en kompletterande studie genomförd av Stiftelsen Tryggare Sverige under våren 2012.
[3] Det ska noteras att det både i Tensta och Rinkeby förekommit oroligheter under den aktuella undersökningsperioden.
[4] I Hässleholmen går det inte att göra ett index då undersökningen bygger på delvis andra frågor än i övriga områden.

Läs också: Gangsters som ett sätt att förstöra förorterGangsters som ett sätt att förstöra förorter 2

Intressant?
Media: AB, SVD1, 2, 3, SR1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Otrygghet i förorten”

  1. När jag flyttade till Husby fanns det en polisstation 50-70 meter från mitt hus. Den plockades bort sen. Sågs inte som nödvändig.

    Antar att man får tänka om nu.

Kommentarer inaktiverade.