Gårdacentral

En arkitektfirma vid namn Pyramiden har tagit fram ett alternativ till Västlänken. Förslaget går ut på att man ska bygga en hel station för spårväg, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg i berget under Prospect Hill med en stationsbyggnad i sluttningen mot Gårda och över motorvägen. Den nya stationen är då tänkt att bli en ny centralstation för Göteborg. Företaget menar att lösningen har följande fördelar:

 • En totallösning för all spårbunden trafik i samma byggnad.
 • Ett resecentrum med bussterminal rakt ovan E6 ger god logistik.
 • En centralstation som även är till för höghastighetståg.
 • Ett resecentrum som innehåller snabbspårväg/stadsbana.
 • En trafiklösning där man bygger i berg och inte gräver upp delar av stadens centrum.
 • Ett byggprojekt som går snabbare att genomföra än Västlänken, när väl beslut tagits.
 • Ett miljövänligt projekt med skonsamt uttag och borttransport av bergmassor.
 • Ett läge med närhet till Evenemangsstråket, Liseberg, Mässan, Scandinavium och Ullevi.
 • En lösning som förbättrar trafiksituationen vid Brunnsparken och Drottningtorget.
 • En lösning som innebär att Bangårdsviadukten inte behöver byggas.
 • En ekonomisk fördel för Göteborg stad med stor exploatering i Gullbergsvass.

Gårda 1Förutom att det förefaller mig väldigt dyrt att bygga i berget på det sättet så är det inget större fel på förslaget. Men det finns några fel. Man har tänkt sig att matargator med mycket biltrafik ska gå precis bredvid ett par daghem och genom ett område som idag saknar biltrafik, Burgårdsparken och Valhalla IP. Det skulle sannolikt också innebär mer trafik på Valhallagatan vilket kanske inte är önskvärt med tanke på daghem och skola. Just det tycker jag verkar väldigt ogenomtänkt. Spårvägstrafik på Valhallagatan kanske inte heller känns helt rimligt när det redan finns spårväg i Örgrytevägen ett kvarter därifrån.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements