Fängelse i Fly Me-rättegång

Tre personer åtalades för grova ekobrott, men friades helt av Göteborgs tingsrätt i juni 2011. Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att hovrätten dömde två av personerna för grovt bokföringsbrott med påföljden 6 månaders fängelse. 

Sex år efter det att flygbolaget Fly Me gått i konkurs kom igår hovrättens dom mot tre personer i bolagets ledning. Två män dömdes, de två styrelseledamöterna Björn Olegård och Staffan Edh. Men för den tredje mannen i ledningen, VD Lars Thaulow, står tingsrättens frikännande dom fast.

–  Domen är en viktig markering att alla är lika inför lagen och att Ekobrottsmyndigheten med framgång kan utreda brott i börsnoterade bolag där de misstänkta tillhör det man vanligtvis brukar kalla samhällets stöttepelare, menar vice chefsåklagare Lars Lithner som har huvudansvaret för utredningen på Ekobrottsmyndigheten. 

Enligt åtalet har dessa personer undvikit att bokföra transaktioner på 180 miljoner kronor samt tagit ut ut 59 miljoner kronor från dotterbolaget Fly Me Sweden. Enligt åklagaren orsakade detta också konkursen där tusentals flygresenärer blev strandsatta.

All tre frikändes från misstankar om grov oredlighet mot borgenärer alternativt grov trolöshet mot huvudman. Det misstänkta brottet i det fallet handlade om att man sålt det bolag som ägde varumärket precis innan konkursen till ett dotterbolag i koncernen. Varumärkesbolaget My Trademark sålde till ett rejält överpris. Men i detta fall ansåg hovrätten att brott inte kunde bevisas. Hovrätten var inte enig.

Huvudägare i Fly Me var Christen Ager-Hanssen. I tingsrätten var också han åtalad för trolöshet mot huvudman. En åtalspunkt som inte togs upp i hovrätten då åklagaren inte gick vidare med den. Ager-Hanssen åtalades därmed inte i hovrätten. Även den brittiske affärsmannen John Robert Porter misstänktes för brott och åtalade i tingsrätten. Enligt det ursprungliga åtalet var Porter den person som användes som mellanhand i den transaktion som gav Christen Ager Hanssen möjlighet att köpa aktiemajoriteten i Fly Me med det konkursmässiga flygbolagets egna pengar. Inte heller Porter åtalades i hovrätten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements