Biologi + Samhälle = Sant

EgoismBoktips
Egoism
Eriksen/Hessen
Nya Doxa

Biologi + Samhälle = Sant

Äntligen en naturvetare och en samhällsvetare som pratar med varandra. Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen och biologen Dag O. Hessen för en dialog om egoismen i lättillgänglig form. Särskilt överraskad är jag av Eriksen som gått från politiskt korrekt socialkonstruktivism till förståelse för kulturens kraft, och nu till en insikt om att såväl människans kropp som hennes ”själ” är ett resultat av evolutionen.

Författarna gör en nordisk pionjärinsats för att överbrygga den konstlade klyftan mellan natur och kultur, arv och miljö, biologi/psykologi och samhälle/ekonomi, naturvetenskap och samhällsvetenskap. De har insett att samhällsvetenskapen/humanismen är en ”ideologisk överbyggnad” som behöver en ”materiell bas” i form av evolutionspsykologi/sociobiologi att stå på (för att nu prata marxistiska).

De flesta samhällsvetare har en mental blockering av närmast sektreligiös art när biologiska förklaringar av människans natur kommer på tal (speciellt vad gäller kön/genus/gender). En ny integrerad förståelse av människan och hennes samhälle hotar deras karriärer och ingrodda idévärld. Motsvarande fanatiker finns bland biologer, men de är färre.

Naturvetare har lättare att ta till sig ett komplementärt, mångdimensionellt synsätt. Inse att människan formas av såväl gener och biologisk evolution, som ”memer” (”kulturinformationsbitar”) och kulturell evolution. Ett synsätt helt i linje med darwinismen.

Själv gläds jag åt att få medhåll i min forskningstes: att etnicitet och nationalism har politiska, kulturella OCH biologiska rötter. Det senare via det nationellas koppling till evolutionspsykologiska släktskapskänslor och ömsesidighetslogik (som manipuleras). Det etniska handlar om att ”skriva upp” känslan för familj och by till storskaligare sociala och politiska enheter – typ nationalstaten.

Vanligen kopplas biologi till egoism/individualism/höger. Men det kan lika gärna knytas till altruism/kollektivism/vänster. Människan är nämligen social till sin natur, betonar de båda norska författarna..

Vi är vidare både genetiskt själviska och osjälviska – beroende på sammanhang. Vi begränsas av vår biologi, men har ändå stort spelrum via kultur och fri vilja. Givet detta blir den stora politiska frågan, enligt denna spännande bok: Vilket slags samhälle plockar fram människans goda egenskaper och tonar ner hennes onda?

Hans Norebrink

Läs mer: NT, Google,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Bokus

Köp boken hos Adlibris 

Advertisements