Folkomröstningar ofta meningslösa

De flesta lokala folkomröstningar är meningslösa, politikerna skiter i dem, valdeltagandet är lågt och folk begriper ofta inte vad man faktiskt röstar om. Väldigt ofta röstas det dessutom om saker som redan är genomförda, ibland sen länge. Ett typexempel kommer den göteborgska folkomröstningen om trängselavgiften att bli. Beslutet om avgiften är taget i riksdagen. Det är alltså inte ett lokalt beslut. De lokala politikerna kan alltså inte följa ett nej till trängselavgiften även om de skulle vilja. De kan inte besluta i frågan.

Utan trängselavgiften faller också en massa statliga bidrag till kommunen och regionen bort. Inkomsterna för Göteborg och göteborgsregionen minskar. Inga nya satsningar på kollektivtrafiken kommer att genomföras. Däremot ser jag det som troligt att den biltunnel, Marieholmstunneln, som ingår i projektet kommer att byggas ändå. Det kommer bilindustrin att se till. Resultatet blir sämre kollektivtrafik och ökad bilism. Tvärtemot vad som är rimligt.

Att politikerna ofta skiter i folkomröstningar beror inte bar på att de faktiskt inte kan besluta i ärendet utan också på det låga valdeltagandet i de flesta folkomröstningar. Legitimiteten är låg, mycket lägre än för det kommunval som satte de aktuella politikerna i fullmäktige. Det är alltså egentligen inget politiskt risktagande att skita i en lokal folkomröstning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements