Sverige – världens minst rasistiska land?

Enligt en studie från World Values Survey (World Values Studies) och som redovisas i form av en karta i senaste numret av Forskning och Framsteg har Sverige kanske världens minst rasistiska befolkning. Den fråga som människor fått svara på i enkätundersökningen är om huruvida de inte vill ha en granne med främmande etnicitet. I Sverige svarade bara 1% ja på den frågan. Andra länder med låg andel jakande svar (under 5%) var Norge (3%), Lettland, Storbritannien, Kroatien, Kanada (3%), USA (4%), Guatemala, Colombia, Brasilien, Uruguay, Argentina (2%), Australien och Nya Zeeland.

racial-tolerance-map-hk-fix

Källa: World Values Survey

Högst andel jakande svar var det i Hong Kong där 72% svarade ja. I Indien (44%), Bangladesh (72%) och Jordanien (51%) svarade mer än 40% ja på frågan medan det var mellan 30-40% som svarade ja i Albanien, Egypten, Saudiarabien, Iran, Nigeria, Zambia, Indonesien och Vietnam. Många länder i Afrika och Mellanöstern (exempelvis Israel) ingår dock inte i presentationen.

Rent generellt framstår Nord- och Sydamerika som de minst rasistiska områdena i världen tillsammans med Europa. I Europa utgör dock dock vissa delar av Balkan (förutom Albanien också Rumänien, Moldavien, Ungern, Serbien, Makedonien och Bulgarien) samt Ryssland och Frankrike områden där en större andel svarade ja på frågan. I Sydamerika sticker Venezuela och Dominikanska republiken ut som mer rasistiska. Rent generellt framstår Mellanöstern, Syd- och Ostasien som de mest rasistiska delarna av världen. Lite förvånande är det att Pakistan uppvisae en mycket låg andel ja-svar med tanke på situationen i angränsande länder som ju hae en hög andel ja-svar.

Många tror att etnisk homogenitet kan innebära minskad rasism, andra tror motsatsen. Det verkar inte dock finnas något samband mellan etnisk homogenitet och rasism. Bland de minst rasistiska länderna finns såväl etnisk homogena som etniskt diversifierade länder, så även bland de mest rasistiska.

diverity-map-harvard2

Källa: Harvard Institute for Economic Research

Det finns förstås en rad invändningar man kan ha mot studien och många felkällor. Urvalet av folk som svarat kan se olika ut, människor kan ha uppfattat frågan väldigt olika osv. Men det som står helt klart är att vissa delar av världen är mindre rasistiska, andra mer. Dessutom att etnisk mångfald, diversitet, inte innebär liten intolerans eller rasism. Inte heller innebär etnisk homogenitet, enhetlighet, att alla har samma språk och etnicitet, att rasismen och intoleransen är mindre. Det finns enligt undersökningen helt enkelt inga samband mellan etnisk mångfald eller etnisk enhetlighet och rasism.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “Sverige – världens minst rasistiska land?”

Kommentarer inaktiverade.