Minskande brottslighet men polisen tror motsatsen

En lång tid, många år, har brottsligheten minskat. I hela västvärlden. Det finns flera teorier om varför, men ingen vet egentligen riktigt varför. Minskat antal oönskade barn och bättre mediciner vid psykisk sjukdom är kanske två av många förklaringar. I Sverige är definitivt minskad alkoholkonsumtion en del av förklaringen.

Men trots att brottsligheten minskar tror svenska poliser att brottsligheten ska öka i framtiden:

Hela 91 procent av poliserna i undersökningen tror att den grova ekonomiska brottsligheten kommer att öka under de kommande 20 åren, och 65 procent tror att den organiserade brottsligheten kommer att öka sitt inflytande över samhället.

Analysen talar vidare för att framtidens brottslighet kommer att vara än mer professionaliserad och bättre organiserad. Brottslighet som bedrägeri, korruption och brott mot rättsamhället förväntas öka.

Samtidigt förväntas segregationen i samhället öka, vilket kommer ställa krav på ökad kommunikativ förmåga hos polisen liksom utökad samverkan med civilsamhället och andra lokala samhällsaktörer.

Poliserna har sannolikt rätt när det gäller att den organiserade brottsligheten kommer att öka. Med nuvarande politik som leder till ökande klyftor i samhället är det oundvikligt. Av samma orsak kommer sannolikt också den ekonomiska brottsligheten att öka. Det blir därmed andra krav på framtidens poliser än på dagens eftersom den vanliga brottsligheten samtidigt minskar. Men det behövs knappast en minister mot brott som Polisförbundet föreslår.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements