Claesson – CA Fastigheter

Del 4 av 4 i serien Svenska markägare i österled

CA Fastigheter är ett bolag som startades 1912 i Kalmar. Företaget startades av Claes Johansson och sysslade främst med att bygga bostadsfastigheter. 1947 antogs namnet Claesson & Anderzén då sonen Edvin Claesson övertog rörelsen tillsammans med kompanjonen K-G Anderzén. Byggverksamheten fortsatte med såväl externa uppdragsgivare som byggnation för egen förvaltning. De fastigheter som byggdes i egen regi under denna period ägs fortfarande av CA-koncernen eller CA-gruppen som den oftast kallas.

1992 avvecklades den egna byggnadsverksamheten och företaget blev ett renodlat fastighetsbolag. 2012 bestod fastighetsinnehavet i Sverige av 40% bostadsfastigheter och resten kommersiella lokaler av olika slag. Förutom i Sverige har företaget verksamhet i Tyskland, Estland, Grekland, Ryssland, Norge, Cypern och Ukraina. I alla länder handlar det om fastighetsverksamhet, men i Ukraina också om att man äger en hel del mark och några jordbruksföretag. I Grekland äger man ett hotellföretag på Kreta. Bolag på Cypern innebär normalt att man förösker dölja ägande i Ryssland eller att man skatteplanerar. I Claessons fall tycks bolagen på Cypern vara knutna till jordbruksverksamheten i Ukraina under moderbolaget BZK Grain Alliance AB i Sverige.

Ägare till fastighetskoncernen med cirka 1 200 anställda är idag Johan Claesson och Lars-Magnus Claesson. Moderbolaget i företaget är Claesson & Anderzén AB medan CA Fastigheter AB är huvudbolag för fastighetsverksamheten och CA Investment AB för resterande verksamheter. Fastighetsverksamheten i Sverige har fastigheter i flera städer utöver Kalmar, däribland Borås, Jönköping, Karlskrona, Lomma/Malmö, Stockholm och Växjö.

Huvuddelen av de anställda finns i den ukrainska jordbruksverksamheten. Man odlar främst majs, solrosor, sojabönor, vete och havre samt producerar mjölk med 500 mjölkkor.

Grain Alliance äger 46 000 ha mark i Ukraina varav 44 000 ha är produktiv jordbruksmark. Detta gör familjen Claesson till en av de största privata svenska markägarna om än inte i Sverige. Utöver Claesson finns det dock så vitt jag kan förstå även andra mindre delägare i Grain Alliance då CA Investment AB inte äger alla aktier utan bara 80%.

Förutom Grain Alliance så äger CA Investment AB 48% i Catella AB. Catella har cirka 450 anställda och omfattar bland annat Catella Fonder, Catella Corporate Finance, Banque Invik i Luxemburg och EETI Ltd i skatteparadiset Guernsey. Tidigare har familjen Kamprad varit stora ägare i Catella. Idag är den näst störste ägaren i Catella familjen Stillström (inklusive Traction AB) som äger cirka 12%. EETI är kopplat till Ocean Capital Associates LLP, ett företag som inte verkar ha med familjen Claesson att göra. Men helt säkert är det inte då bolagsformen ofta används för att dölja verkliga ägar- och kapitalförhållanden. Catella har verksamhet i ett tiotal länder.

I styrelsen för BZK Grain Alliance AB återfinns Johan Claesson, Johan Damne, Alex Oronov och Yevgenyi Radovenyuk. Johan Claesson och Johan Damne, som är VD i CA Fastigheter AB, sitter också i moderbolagets styrelse tillsammans med Lars-Magnus Claesson och Leif Andersson. I styrelsen för CA Fastigheter AB återfinns Johan Damne, Johan Claesson och Lars-Magnus Claesson. Johan Claesson återfinns även i Catellas styrelse.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Trigon Agri
Advertisements