Ask och alm ovanliga?

Ask

Ask

I DN läser jag att ask och alm är oerhört ovanliga i Sverige. Det tror jag inte på. Visserligen drabbas ask och alm av diverse sjukdomar som gjort att de blivit färre. Men ska jag döma av min tomt och dess omgivningar så är ask ett vanligt träd. Rena ogräset faktiskt, eller ska man kalla det oträd. Ny askar skjuter upp överallt där de inte ska eller bör finnas. Allt på grund av en jättelik ask som stått utanför tomten i säkert 50 år. Tillsammans med en alm, en lönn och en hästkastanj som bägge två är nästan lika stora. Inga tecken på sjukdom finns hos askar och almar i omgivningen. Det känns faktiskt inte som om ask och alm är oerhört ovanliga som DN påstår.

Artikeln i DN handlar dock egentligen om att barrträden i världen har det jobbigt. 34% av barrträden riskerar att utrotas enligt artikeln i DN som baserar sig på en rapport IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). Jag misstänker att det kanske handlar om att 34% av barrträdsarterna riskera att utrotas. För i Sverige och många andra nordliga länder med fungerande skogsbruk bereder ju enhetliga tråkiga barrskogsplaneringar ut sig allt mer.

I andra länder så minskar skogsarealen men i Sverige ökar den sannolikt. Men blir också enformigare, tråkiga barrträdsodlingar ersätter blandskog och innebär att vissa lövträd blir ovanligare. Där skogsarealen minskar beror det främst på ökat jordbruk av olika slag, palmoljeplantager, boskapsuppfödning, sojaodlingar osv. Men också på fler människor som ju är orsaken till ökande jordbruk och växande städer och infrastruktur som vägar och järnvägar. Allt saker som innebär att det inkräntas på skogen.

I tropikerna är det ökad avverkning av värdefulla trädsorter som leder till många problem för olika trädarter, på andra håll är det avskogning på grund av klimatförändringar eller föroreningar. Det finns många orsaker till att trädarter riskerar utrotning. Människan står bakom de flesta.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements