Dubbelbestraffade kan få skadestånd

Enligt ett beslut i Högsta domstolen (HD) kan hovrätten enligt reglerna för resning på nytt ta upp ett tidigare avgjort mål om skattebrott. Detta om den person som dömts för skattebrott dessförinnan fått skattetillägg för samma oriktiga uppgift eller brottsliga handling som brottmålet avsåg.

HD slog tidigare i juni i år fast att en person som har påförts skattetillägg inte får åtalas för ett skattebrott som avser samma oriktiga uppgift. Detta enligt ett tilläggsprotokoll till Europakonventionen.

Enligt Högsta domstolens nya beslut är det möjligt att i ett sådant fall ta upp ett mål om skattebrott på nytt enligt reglerna för resning, om det behövs för att avbryta en pågående rättighetskränkning i form av fängelse.

Detta gäller om brottmålet har prövats efter det att Europadomstolen den 10 februari 2009 ändrade sin tolkning av den enskildes skydd mot att en och samma gärning prövas i två olika förfaranden.

Högsta domstolens beslut gäller alltså retroaktivt från 2009 och innebär att ganska många dömda skattebrottslingar kan begära resning. Om de vinner det nya målet kan de senare begära skadestånd av staten för fängelsevistelsen.

Eftersom detta troligen till stor del handlar om folk som undanhållit medel från beskattning av ren ovilja att betala skatt så kan vi räkna med att de flesta kommer att begära resning och skadestånd på grund av dubbelbestraffningen. Väldigt få av de för skattebrott dömda har begått sin handlingar av rent oförstånd. Istället handlar det sannolikt i de flesta fall om planerad skattesmitning som misslyckats.

Dubbelbestraffning är som jag ser det förstås orimligt. Samtidigt är det olyckligt om ekobrottslingar inte kan straffas för sina brott. Därför vore kanske det rimliga att skattetillägget avskaffades.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements