Samuelsson & Bonnier

Del 10 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Samuelsson & Bonnier var ett av de tio största byggbolagen under miljonprogrammets tid. Moderbolag i koncernen var bolaget AB Centrumfastigheter. Samuelsson & Bonnier byggde bland annat en av Hötorgsskraporna. 1964 hade koncernen 1 100 anställda och 1972 1 500 varav dotterbolaget AB Samuelsson & Bonnier hade 1 300. Koncernen var vid denna tid känt för sina dåliga finanser.

Ägare till koncernen var Nils T Bonnier, son till Thure Bonnier, och ?? Samuelsson. Naturen  av Nils Bonniers eventuella släktskap, som ju är sannolik, med den kända förläggarfamiljen är oklart, i alla fall för mig okänt. Precis som så många andra byggbolag grundades Samuelsson & Bonnier i slutet av andra världskriget, i detta fall 1945. 1956 omvandlades företaget till  aktiebolag. Koncernens moderbolag AB Centrumfastigheter grundades enligt sin hemsida 1945 och finns än idag medan byggbolaget Samuelsson & Bonnier AB inte längre finns. Centrumfastigheter ingår i Ekonor-koncernen som ägs av familjen Samuelsson.

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Mert Kubu, Bostadspamparna, 1971
Olof & Birgitta Forsgren, Vem äger vad i Svenskt näringsliv, 1972
Sveriges 1000 största företag 1973, 1973
Olof Forsgren, Vem äger vad i Svenskt näringsliv, 1976
Olika nummer av Veckans Affärer 1977-1985

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< PlatzerHallström & Nisses >>
Advertisements