Karl Johanssons – KJ Förvaltning

Del 15 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

År 1920 grundade Karl Johansson ett byggnadsföretag i Uppsala. 1957 omvandlades företaget till aktiebolag och fick namnet Karl Johansson Byggnads AB.

Familjeföretaget växte kraftigt under miljonprogrammets årtionden och hade i mitten av 1970-talet ca 600 anställda:

Familjeföretaget växte och hade i mitten av 1970-talet ca 600 anställda. Vi omsatte cirka 600 miljoner i början av 1970-talet, det motsvarar cirka 3,5 miljarder kronor i dagens värde. År 1985 såldes byggrörelsen till ABV medan förvaltningen av fastigheter blev kvar.

Mellan åren 1920 till 1985 byggde företaget ca 14 000 lägenheter till drygt 50 000 människor, ett 70-tal skolor och daghem samt 10-tal kyrkor. De flesta husen byggdes till bostadsrättföreningar eller egna hem, men några hus blev kvar i egen förvaltning. Det är de husen vi nu förvaltar vidare i företaget AB KJ förvaltning. Företaget och fastigheterna ägs i dag av barn och barnbarn till grundaren Karl Johansson.

1972 ägdes företaget av Karl Johansson, Nils Jorild och Harry Jorild med en tredjedel var. Sönerna till grundaren, Nils Jorild och Harry Jorild var 1976 ägare till bolaget. Harry Jorild sitter än idag i styrelsen för företaget och det gör också Hans Jorild, sannolikt en son till Harry Jorild. Numera är det som framgår av citatet ovan enbart ett fastighetsbolag utan någon byggverksamhet.

Andra källor:
Olof & Birgitta Forsgren, Vem äger vad i Svenskt näringsliv, 1972
Sveriges 1000 största företag 1973, 1973
Olof Forsgren, Vem äger vad i Svenskt näringsliv, 1976

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , ,

Series Navigation<< GevekoByggnads AB Konstruktör >>
Advertisements