AB Kasper Höglund

Del 17 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Byggföretaget AB Kasper Höglund grundades redan 1889 av Kasper Höglund och omvandlades till aktiebolag 1910. På Kasper Höglund arbetade Paul Toll som 1908 lämnade företaget för att tillsmmans med Ivar Kreuger bilda Kreuger & Toll AB. 1914 köpte Kreuger och Toll upp AB Kasper Höglund som därefter blev ett dotterbolag i först Kreuger & Toll AB, sen i Kreuger & Toll Byggnads AB. För 1917 delades Kreuger & Toll i två delar, dels holdingbolaget Kreuger & Toll AB, dels Kreuger & Toll Byggnads AB:

Byggdelen inom Kreuger & Toll skiljdes alltså ut i ett separat byggbolag med namnet Kreuger & Toll Byggnads AB år 1917. I detta företag blev efterhand Paul Toll majoritetsägare, med 60% av aktierna omkring 1920 och 66% omkring 1930. Ivar Kreuger ägde en minoritetspost via sitt fastighetsbolag Hufvudstaden. Kreuger & Toll Byggnads AB överlevde Kreugerkraschen och bytte efter 1932 namn till Toll Byggnads AB. Företaget genomgick en rad ombildningar och utförsäljningar på slutet av 1940-talet och in på 1950-talet och förvärvades slutligen av Lundbergkoncernen 1968.

Toll Byggnads AB hade en rad dotterbolag i byggmaterialbranschen. Flera av dess hamnade i Arne Henriksons ägo:

En av de män som kom att samarbeta med Paul Toll i hans byggbolag var Arne Henrikson som också köpte ut delar av koncernen, såsom Sand & Grus AB Jehander. Han var också en större aktieägare i Göteborgs Bank och AB Sponsor. Under en kort tid på 1960- och 1970-talet kan Henrikson sägas ha kontrollerat en mindre industrigrupp i byggmaterialbranschen. Den köptes under 1980-talet upp av byggmaterialföretaget Euroc och dess dotterbolag Cementa, kontrollerat genom korsägande av Skånska Cementgjuteriet (Skanska). Numera ingår dessa verksamheter i Heidelberg Cement-koncernen. AB Kasper Höglund som hade förvärvats 1914 från grundaren av bolaget såldes ut till företagsledningen och köptes till slut upp av Nya Asfalt AB (idag en del av NCC). Paul Toll var gift med Gerda Engwall, dotter till grundaren av Vict. Th. Engwall & Co. KB (Gevalia).

1972 ägdes AB Kasper Höglund av Gunnar Winbergh med familj (78%), mindre ägare var familjen Hazén, Helge Mattsson, Sölve J. Larson och M.O. Östlihn. 1974 hade AB Kasper Höglund 800 anställda. Nåt år efter det såldes företaget till Nya Asfalt AB. Under huvuddelen av miljonprogrammets tid var Kasper Höglund därmed ett självständigt byggbolag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Byggnads AB KonstruktörOlaus Forsberg & Co >>
Advertisements