Olaus Forsberg & Co

Del 18 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Olaus Forsberg grundande 1937 Byggnadsfirman Olaus Forsberg & Co KB. Företaget blev Umeås bidrag till den svenska byggindustrin och byggde många bostäder och andra byggnader i Umeå under miljonprogrammets dagar. 1972 hade företaget 390 anställda.

Idag heter bolaget OF Bygg KB och har cirka 100 anställda. Det är dock ovanligt att man bygger bostäder numera:

Många med rötter i staden säger fortfarande ”Olaus Forsberg”. Kvar finns också den bredd som länge kännetecknat OF Bygg. Företaget vilar på de tre benen Entreprenad, Byggservice och Maskin.

— Det är ovanligt med den bredden. Många har plockat bort maskindelen, säger Gunnar Ahlgren.

[…]

OF Bygg bygger inte bostäder i första hand, utan inriktar sig på andra projekt.

— På senare år har vi fått en del ovanliga uppdrag, till exempel vagnsverkstaden på godsterminalområdet. Det har också varit intressant att bygga Arkitekthögskolan och Bildmuseet, med kombinationen av säkerhet, funktion och design.

Moderbolaget i OF Bygg-koncernen är dock inte kommanditbolaget utan ett aktiebolag vid namn OF4Group AB.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Tags: , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< AB Kasper HöglundByggnads AB Harry Karlsson och Folkhem >>
Advertisements