Byggnads AB Harry Karlsson och Folkhem

Del 19 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Harry Karlsson startade 1936 en egen byggverksamhet i Lund, Byggnads AB Harry Karlsson. Han var också ägare till H-K Industri AB. Företaget utvecklade, med inspiration från USA, förfabricerade småhus i två delar för montering på hustomten. Med lätta material, bland annat fasadplåt i aluminium och takplåt, gjordes också dessa huselement lättare än tidigare för att ge lägre kostnad för transport till byggarbetsplatsen.

Harry Karlsson hade sju barn, bland andra fotografen Stig T. Karlsson (född 1930) och byggmästaren Sven-Harry Karlsson (född 1931) i första äktenskapet samt författaren Anna Wahlgren (född 1942) i andra äktenskapet. Sven-Harry Karlsson arbetade i faderns företag och förväntades ta över det från den. Istället sålde Harry Karlsson företag till John Mattson Byggnads AB år 1967.

Sven-Harry Karlsson flyttade då till Stockholm och startade ett eget byggbolag 1968, Byggnads AB Folkhem, idag Folkhem Produktion AB. Bolaget har framförallt ägnat sig åt att bygga småhus i stockholmsområdet. Men även utfört ett stort antal ombyggnader av kontors-, industri- och bostadshus i centrala Stockholm. Det bedriver också fastighetsförvaltning. I bolaget ingår dessutom ett företag för medicinsk utrustning.

Sven-Harry Karlsson har också tagit initiativ till en stiftelse och ett konstmuseum.

Läs mer: Svensk Betong, EX, DN, Arkitektur, Sten Nordin, Inga Magnusson, SHBK, GD, Sveriges Arkitekter, BV, BN, GP, Jarlaberg, Yimby, PVmag,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Olaus Forsberg & CoGranit & Beton AB >>
Advertisements