Granit & Beton AB

Del 20 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

1910 grundades Granit & Beton AB. Bolaget förvärvades senare i sin helhet av Anders Olby som började arbeta i företaget 1923 och som var VD 1926-1963. Under Olbys ledning uppförde företaget en lång rad betongbyggnader.  Sonen Tage Olby arbetade också i företaget och blev delägare.

Vid Anders Olbys avgång som VD såldes företaget till AB Svenska Väg. När Nya Asfalt AB och AB Svenska Väg fusionerades ledde det till att grundläggningsverksamheterna i Nya Asfalt AB samt Svenska Vägs dotterbolag Granit & Beton fusionerades och bildade företaget BINAB år 1973. Sen 1988 är BINAB en del av Hercules Grundläggning AB som är ett dotterbolag till NCC, det byggbolag som blivit resultatet av flera fusioner. Först mellan Svenska Väg och Nya Asfalt, sen mellan det nya bolaget JCC och ABV.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Byggnads AB Harry Karlsson och FolkhemForss & Son >>
Advertisements