Almedal

Del 5 av 7 i serien Textilindustrin i Sverige

Vid Almedal anlade L. Buchholtz en mindre textilindustri på 1830-talet:

Vid Almedal – i dåvarande Örgryte socken – hade i slutet av 1830-talet L. Buchholtz anlagt ett färgeri och ett blekeri, med cirka tjugo anställda samt med ett högsta årligt produktionsvärde av 23 324 riksdaler. Efter att Buchholtz kommit på obestånd övertogs verksamheten av Hans Henning Wesslau. Från att ha drivit ett dräll- och jacquardväveri i staden från 1840, köpte han Almedahl 1846 och uppförde där anläggningar för linneindustri, appreturverk och linspinneri år 1848. Två år senare producerade fabriken till ett värde av 49 812 riksdaler och sysselsatte åttiotre arbetare. Anläggningen övertogs 1849 av ett bolag med honom själv och T. Hammarén som huvudägare och C. J. Kjellberg som delägare.

År 1856 blev Almedahls ett aktiebolag. Som stiftare hade bolaget J. F. Silvander, H. H. Wesslau, J. N. Grönvall, J. G. Bratt, F. F. Follin, J. Elliot och C. R. Lindhult. Bolagets förste disponent var J. G. Bratt som fömodligen var sonson till Christian Henriksson Bratt (se ovan). Wesslau var en av de första i Sverige som använde mekaniska vävstolar för tillverkning av linnevävnad. Fabriken låg intill Mölndalsån, och transporterna till och från Göteborg av den viktiga kolen för maskinerna, kunde därför ske med pråmar. Anläggningen brann ner den 18 och 19 februari 1858, men byggdes på nytt upp under ledning av disponenten Johan Georg Busck, som då tagit över efter Bratt.

Busck var huvudägare i Almedahls från 1858 till 1919 då bolaget såldes:

Senare generationer av familjen Busck var verksamma som industrigrundare i Göteborg. GF Hennig anlade 1826 Mariedals spinneri i Mölndal tillsammans med J.W. Busck. 1858 deltog Johan Georg Busck som disponent och delägare i uppbygget av det nedbrunna linspinneriet Almedal. Han var chef ända fram till år 1900 då han ersattes av sin son John Busck. 1919 såldes Almedal tilll ägarna av Dalsjöfors Väveri AB och John Busck avgick som chef.

Ägare till Dalsjöfors Väveri AB var från början bröderna Henning Wenander och Martin Wenander samt Herman Jansson. Dessa var också ägare till det fusionerade företaget Almedahl-Dalsjöfors AB som 1921 hade 900 anställda. I styrelsen satt samma år de båda bröderna Wenander, J.W. Berg, Herman Jansson och P. Jansson. 1929 slogs Almedahl-Dalsjöfors ihop med Holma-Helsingland Linspinneri och Väfveri AB och familjerna Leman och Sundblad blev därmed delägare i Almedahl-Dalsjöfors. 1931 hade dotterbolaget Holma Helsingland 750 anställda, i hela företaget cirka 1 700. Axel Leman blev efter sammanslagningen chef för Almedahl-Dalsjöfors AB. Han var chef intill 1940. 1954 blev Göran Sundblad chef. Fusionerna i textilindustrin fortsatte:

Almedahl-Dalsjöfors hade år 1960 cirka 2 800 anställda och var resultatet av en lång rad sammanslagningar inom textilindustrin. Först mellan Almedahls AB och Dalsjöfors Väveri AB år 1919, sedan mellan detta företag och de Lemanska företagen i Hälsingland (Holma-Helsingland) år 1929. Därefter köpte man också Ahlafors Nya Spinneri AB från Göteborgs Handelsbank år 1942 och 1961 Alingsås Bomullsväfveri AB med 800 anställda.

Totalt hade Almedahl-Dalsjöfors ha haft omkring 3 000 anställda år 1963, 1967 fanns det 2 100. Från fusionen 1929 fram till 1940 var Axel Leman chef för företaget. Från 1954 är Göran Sundblad chef fram till 1956.

1972 fanns det 1 900 anställda i Almedahlskoncernen så företagets storlek minskade stadigt med nedskärningar och fabriksnedläggningar. Precis som i många andra textilföetag ansamlade outtagna vinster i företaget. Dessa investerades till stor del i aktier. Exempelvis hade Almedahl-Dalsjöfors en stor post aktier AB Svenska Trikåfabriken, från 1971 Eiser Invest AB. För att kunna realisera dessa vinster och ta ut dem ur företaget på ett skattemässigt förmånligt sätt ombildades därför till investmentbolag år 1968. Textilverksamheten placerades i dotterbolaget Alingsås Bomullsväveri AB som bytte namn till Almedahl-Alingsås AB. 1969 köpte företaget Marieholms Yllefabriks AB. Börsportföljen behölls i moderbolaget.

1972 var Almedahl-Dalsjöfors tredje största ägare i Eiser Invest AB med 4,2% av rösterna. Andra ägare med anknytning till Handelsbanken kontrollerade ytterligare 6,3%. Handelsbankintressen ägde samma år 28,9% vilket innebar full kontroll. Redan 1964 hade Handelsbanken kontrollen i Almedahl-Dalsjöfors AB. Familjen Sundblad var näst största ägare. 1986 ägde Handelsbankintressen 37% av Almedahl-Dalsjöfors AB och AB Hevea (nuvarande Latour) ägde 30,6% som de köpt 1985. Göran Sundblad var fortfarande VD och familjen Sundblad var tredje största ägare i bolaget.

Redan 1986 sålde dock Hevea  aktieposten i Almedahl-Dalsjöfors AB och istället erhöll Hevea 30% av aktierna i Almedahlsgruppen AB som inte var börsnoterat. Almedahlsgruppen börsintorducerades 1988 och köpte samma år Fagerhult AB.  Namnbyte till Almedahl-Fagerhilt AB ägde rum. Nu hette Hevea Investment AB Latour och ägde 20% av Almedahl-Fagerhult AB. 1990 ägde man 38% och 1993 köpte man hela Almedahl-Fagerhult AB.

Med början 1997 styckades sen Almedahl-Fagerhult upp i delar. Fagerhult börsintroducerades 1997. 2003 avvecklades Marieholms Ylllefabriks AB. Almedahls-Alingsås AB såldes till danska Borch Textile Group A/S. 2005 såldes Craftverksamheten (ursprungligen en del av Eiser men senare köpt av Almedahls) till Torsten Jansson (New Wave), Almedahls-Kinna AB till det finska företaget Domicet Oy och Holma-Helsinglands AB till Margareta Larsson. Dessa var alltså ägare från och med 2006. 2007 såldes moderbolaget Almedahls till Almedahls-Kinna AB och året efter bytte Domicet Oy namn till Almedahl Oy. Almedahls-Kinna och Almedahls AB har verksamhet kvar i Kinna. I övrigt handlar det mest om design, patent, licenser och liknande. Genom en lång rad affärer med sart på 1960-talet hade Almedahls-koncernen slutligen vid mitten av 1990-talet rensats på övervärden med så lite som möjligt betalt i skatt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Malmö Strump – BorgenKilsund >>
Advertisements