Kilsund

Del 6 av 7 i serien Textilindustrin i Sverige

Kilsunds AB startade som ylleväveri i Borås år 1896. 1921 hade företaget 375 anställda och i styrelsen satt Axel G. Bergengren (huvudägare i Borås Wäfveri AB), E.A. von Zweigberk, D. Olander, O.G. Olsen och K.G. Troye. Huvudägare var sannolikt familjen Bergengren.  1929 skedde en sammanslagning med Manufaktur AB Svea. Samtidigt köpte man upp AB Merinos och AB Borås klänningstygsfabriker. 1932 hade hela koncernen omkring 1.000 anställda.

1963 ägde familjen Bergengren 15%, huvudsakligen via Borås Wäfveri AB. Näst störst var Industrivärden AB med 6%. Företaget hade 715 anställda år 1960. Precis som i andra textilföretag hade vinster lagts på hög och inte tagits ut. Dessa hade investerats i aktier.

1966 omvandlades Kilsunds AB till investmentbolag (förvaltningsbolag) för att göra det förmånligare att ta ut det ansamlade kapitalet, yllleväverirörelsen överfördes till dotterbolaget AB Merinos som döptes om till Saxylle-Kilsund AB. Detta företag ägdes till 50% av Kilsunds AB och till 50% av Svenska Yllekoncernen AB som också överförde sin ylleverksamhet till det nya gemensamma bolaget.

Huvudägare till Svenska Yllefabriks AB var Svante Lundberg och företaget var i sin tur resultatet av en tidigare fusion mellan fem företag, förutom Tidans Yllefabrik (Westergötlands Yllefabriks AB) också Borås Yllefabrik AB, AB Fors ullspinneri, Stigens AB och Sahlströmska Fabrikerna AB. Såväl Tidans Yllefabrik som Fors ullspinneri lades ner 1966 i likhet med tre andra fabriker då produktionen koncentrerades till Borås. Intressenter i Borås Yllefabriks AB var bl.a. familjerna Bergengren och Eiserman. 1921 hade Borås Yllefabrik 290 anställda, Stigens AB 200 anställda, AB Fors Ullspinneri AB 410, Västergötlands Yllefabriks AB 100 och Sahlströmska Fabrikerna AB 300.

Kilsunds AB ägde också 2/3 av företaget AB Fodervävnader. Den sista tredjedelen ägdes av Holmens Bruk AB. Bolaget skapades 1962 när de två ägarna slog ihop sina verksamheter inom fodervävnadsområdet. 1973 hade Fodervävnader 245 anställda.

1971 köptes hela Saxylle-Kilsunds AB av det nybildade statliga bolage Swe-Teco AB. Andra företag som också togs över var Cewilko AB, AB Cewo-Kappor, Sahlins Konfektions AB, Tebeve-Modeller AB, Oscar Jacobson AB, Konfektions AB Rang, Tiger-Pingvin AB, Young Lady AB, Hettemarks Konfektions AB och AB Uppsala Konfektionsfabrik AB. Det sammanlagda antalet anställda var vid starten 2 300 , men genom nedläggningar och rationaliseringar var det efter några år bara 850 kvar. 1978 blev AB Eiser moderbolag till SweTeco AB. Många av de nämnda företagen såldes senare och finns kvar än idag med privata ägare. Men de har inte nån tillverkning i Sverige.

1972 ägdes Svenska Yllekoncernen AB av Svante Lundberg (58,2%), Kilsunds AB (10 %), och en mängd mindre aktieägare. Kilsunds AB ägdes av Borås Wäfveri AB (15,8 %), Investment AB D. Carnegie & Co (10 %), AB Industrivärden (7 %) och av en mängd mindre aktieägare, däribland fler medlemmar i familjerna Eiserman, Bergengren och af Trolle. 1976 hade AB Industrivärden blivit huvudägare med 39 % av aktiekapital och röster. Handelsbankens Pensionsstiftelse ägde 10% medan Borås Invest ägde 20%. Handelsbanken/Industrivärden kontrollerade företaget effektivt då de även kontrollerade Borås Invest AB. Vad som hände med Kilsunds AB är oklart, men bolaget finns inte längre. Readn 1986 vart det borta från börsen så sannolikt blev företaget fusionerat med nåt annat förerag efter att verksamheterna sålts och alla kvarstående aktier etc sålts av.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< AlmedalBorås Invest >>
Advertisements

One Reply to “Kilsund”

Kommentarer inaktiverade.