Emissionsbolag – tidiga riskkapitalbolag

Del 1 av 10 i serien Emissionsbolag

Riskkapitalbolag i olika former har funnits länge. Tidigast  i form av enskilda kapitalister och deras företag såsom handelshus och handelsbolag och så kallade emissionsbolag. AB Investor betraktades om ett emissionsföretag när det grundades år 1907.

Andra tidiga emissionföretag och förvaltningsbolag som funnits är de av Stockholms Enskilda Bank grundade (dvs Wallenberg) Providentia (inte samma företag som det mer sentida Förvaltnings AB Providentia), Civitas, Servator och Diligentia (idag ett fastighetsbolag), det av Skandinaviska Kredit AB och Stockholms Enskilda Bank år 1914 grundade AB Emissionsinstitutet och Svenska Emissions AB som grundades av Handelsbanken år 1907.

Startår för olika emissionsbolag och huvudsaklig bankanknytning:

 • AB Providentia, 1899, Stockholms Enskilda Bank
 • AB Investor, 1907, Stockholms Enskilda Bank
 • Svenska Emissions AB, 1907, Handelsbanken
 • AB Emissionsinstitutet, 1914, Stockholms Enskilda Bank
 • Centralgruppens Emissions AB, 1915, Sveriges Privata Centralbank (senare Skandinaviska Kredit AB)
 • Finansinstitutet Svenska Värden, 1916, Industribanken (senare Nordiska Handelsbanken)
 • Sydsvenska Emission AB, 1917, Sydsvenska Kredit AB
 • Emissions AB Mercator, 1917, Göteborgs Bank
 • Albert Söderberg & Co AB, 1907/1918, Wermlands Enskilda Bank

Bland enskilda kapitalister som fungerade som riskkapitalister i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kan bl.a. William Olsson, Ernest Thiel, Knut Tillberg  och D.O. Francke nämnas.

Svenska Emissions AB spelade en stor roll när Handelsbanken efter år 1912 skaffade sig stora ägarintressen i AGA AB, ett verkstads- och gasföretag som länge kom att kontrolleras av Handelsbanken/Industrivärden efter att familjen Dalén förlorat ägarkontrollen. Från 1915 hade Svenska Emissions AB en tidigare AGA-chef, Aron Andersson, som chef.

Andra emissionsföretag som periodvis hade en omfattande verksamhet och kontrollerade ganska månag storföretag var Albert Söderberg & Co och AB Axel Christiernsson. Albert Söderberg & Co hade ett omfattande samarbete med Wermlands Enskilda Bank kring pappers- och massaindustrin men var ägarmässigt fristående.

Några emissionsbolag, bankanknytning/kontakt och tillgångar (miljoner SEK) 1920:

 • Svenska Emissions AB, Handelsbanken, 81
 • Albert Söderberg & Co AB, Wermlands Enskilda Bank, 79
 • Centralgruppens Emission AB (Hereditas), Skandinaviska Kredit, 71
 • AB Investor, Stockholms Enskilda Bank, 69
 • Industriemissions AB, Kopparbergsbanken, 56
 • Finansinstitutet Svenska Värden, Nordiska Handelsbanken, 47
 • Sydsvenska Emissions AB, Sydsvenska Kredit AB, 33
 • Emissionsbolaget Mercator, Göteborgs Bank, 26
 • AB Handion, Handelsbanken, 25
 • AB Emissionsinstitutet, Stockholms Enskilda Bank, 16

Källa: O. Dalkvist, Aktiebolaget Sverige, 1930

Emissionsbolagen beskrevs i samtida vänsterlitteratur  på samma sätt som dagens private-equityföretag beskrivs idag. Som rövare, plundrare, skattesmitare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series NavigationAlbert Söderberg & Co >>
Advertisements

5 Replies to “Emissionsbolag – tidiga riskkapitalbolag”

Kommentarer inaktiverade.