Svenska Entreprenad (Sentab)

Del 22 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Svenska Entreprenad AB (Sentab), Stockholm, grundat 1933, var ett Skånska Cement AB närstående företag för entreprenader och utredningar inom väg- och vatten-, hus- och fabriksbyggnadsfacken. Sentab har utfört många dylika entreprenader i utlandet, bl.a. i Iran, och har  dotterbolag i Brasilien och Venezuela. Antal anställda i Sverige år 1953 var 240, 520 år 1960 och kanske ungefär lika många i början av 1970-talet.

1963 ägde Iföverken och Skånska Cementgjuteriet (familjen Wehtje) 37% av Sentab, Nordstjernan (Ax:son Johnson) 8% och Boliden AB 7%. 1972 hade familjen Wehtjes företag skaffat sig fler aktier och ägde sammanlagt 66,6% med Kooperativa Förbundet (KF) som ägare till resten. 1976 hade företaget blivit ett dotterbolag till AB Skånska Cementgjuteriet, nuvarande Skanska).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Tags: , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Forss & SonEhn & Co >>
Advertisements