Vilka står bakom planerad gruvbrytning i Kallak?

Det bolag som har tillstånd och rättigheter för att bryta järnmalm i Kallakfyndigheten i Jokkmokks kommun är Jokkmokk Iron Mines AB (JIMAB). Detta företag ägs till 100% av Beowulf Mining PLC som är ett börsnoterat brittiskt bolag vars hemsida lämnar svåråtkomlig information om vilka som äger företaget och vilka som styr företaget. På andra sajter kan man dock få red på vilka som sitter i styrelsen för Beowulf Mining PLC. Det handlar om Jan-Ola Larsson, Edward Taylor, Clive Sinclair Poulton, Fred Boman och Anthony Charles Raby Scott. Den sistnämnde nämns dock inte av Bloomberg Business Week och sitter kanske inte längre i styrelsen. I styrelsen för JIMAB återfinns Jan-Ola Larsson, Edward Taylor, Clive Sinclair Poulton och Fred Boman.

Edward Taylor äger företaget Tearne Foulsham Ltd och sitter i styrelsen för en lång rad företag, varav många i gruvbranschen. Han är delägare i flera av dem, kanske också i Beowulf Mining. Ett av de bolag han är styrelsemedlem i är South Island Development Ltd som tidigare ägdes av Clive Sinclair Poulton.

Jan-Ola Larsson sitter förutom i Beowulfs styrelse också i styrelsen för All-Star Minerals PLC där också Edward Taylor återfinns liksom Conrad Windham som dessutom sitter i styrelsen för i stort sett alla bolag där Edward Taylor återfinns. All-Star Minerals uppges ha (eller uppgavs i början av 2012 ha) prospekteringsrättigheter i Sverige och Australien. I styrelsen för All-Star Minerals sitter också James Lee Featherstone (tidigare fotbollsspelare i Blackburn Rovers) som äger Omnisports Enterprises och anknutna bolag. Jan-Ola Larsson satt tidigare också i styrelsen för Agricola Resources PLC där Anthony Charles Raby Scott idag sitter tillsamman med Clive Sinclair Poulton.

Gemensamt för flertalet av de bolag som figurerar i dessa sammanhang är att deras hemsidor inte fungerar, laternativt lämnar otydlig eller obefintlig information. Försöker man gå till de hemsidor bolagen uppgivit till olika media hamnar man på oseriösa hemsidor fyllda med reklam.

Agricola Resources har dock en fungerande hemsida om än inte informationsrik eller snygg. Bolaget äger främst gruvrätttigheter på Nya Zeeland och har avregistrerats från den börs bolaget fanns på. Bolaget har vad jag förstår köpt South Island Development Ltd från Clive Sinclair Poulton. Huvudägare till företaget är Energy Ventures Ltd som äger en rad kol-, uran- och kopparfyndigheter i olika delar av världen.

Tidigare ägde Agricola Resources mineralrättigheter i Sverige. Dessa köptes år 2009 av Beowulf Mining. Det handlade främst om guld,koppar och uranfyndigheter som exempelvis Ballek och Geddaure. Beowulf fick i samband med denna affär, men en tid senare, rätt att bli delägare i Agricola.

På JIMAB:s hemsida uppges det Sunvest Corporation Ltd (antingen finns det två bolag med smma namn eller så råder förvirring om var bolaget hör hemma, Australien eller Kalifornien) vara störste ägare med 5,34% av aktierna följd av Mrs C C Rowan med 4,84%. 2008 uppgavs Sunvest äga 12,36% av Beowulf:

Sunvest Corporation Ltd – a California-based private seller of real-estate based mortgages held in 2008 6.87% of Uranium Resources Ltd, operating in southern Tanzania (see BNY) [Hemscott 14 February 2008]; and is the biggest shareholder (12.36%) in Beowulf Mining PLC, a copper-gold-uranium exploration outfit in Sweden [Hemscott 13 February 2009]. It also held a 3.08 % stake in Red Rock Resources PLC [Hemscott 18 May 2008]

Med tanke på att Sunvest i Australien ägs av familjen Rowan så kan nog uppgifetn om Kalifornien betraktas som fleaktig. Australiska Sunvest är utan tvekan ägaren i Beowulf. Familjen Rowan är alltså mes stor sannolikhet kontrollerande aktieägare i Beowulf Mining såväl som flera andra här omnämnda bolag.

Enligt andra källor äger Lanstead Capital LP 13,04% av Beowulf och det skulle innebära att detta bolag kontrollerar Beowulf tillsammans med familjen Rowan. Enligt Beowulfs egen hemsida har Lanstead dock ökat sitt innehav i bolaget så att man nu kontrollerar 24,89%.

Lanstead Capital LP är ett typiskt riskkapitalbolag organiserat som ett limited partnership (ungefär som ett kommanditbolag). Denna bolagsform används ofta för att dölja vem som egenltigen ligger bakom ett företag. Lanstead investerar gärna i olika gruvbolag och är också största ägare i Premier Gold, Ariana Resources PLC och Kopane Diamonds Development PLC med verksamhet i Lesotho med flera. Vilka som står bakom Lanstead är alltså något oklart.

Intressant?
Mer: Grus och guld, SVD1, 2, Röda Malmö, Jokkmokks framtid, Internationalen, Fria, Kolonin,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements