Riskkapitalbolagen och deras enorma skatteskuld

Riskkapitalbolagen, dvs de bolag som åt olika kapitalplacerare sköter pengarna, har alla omfattande skatteskulder. Det gäller bolag som är placerade i Sverige men som betalar ut ersättningen till bolagets partners/ägare på Jersey eller Guernsey. Partners/ägare som bor i Sverige. De bolag som skattevket granskat är de största svenska private equity-bolagen som alltså inte bara minimerar skatten för kapitalplacerarna genom att fonderna placeras i skatteparadis utan också på ett felaktigt och olagligt sätt minimerat skatten för svenskar anställda i svenska företag:

SvD Näringsliv har gjort en sammanställning av hur mycket pengar Skatteverket hittills kräver av de fem bolagen. Den nya toppnoteringen ligger på 5,3 miljarder kronor. Då har vi inkluderat de belopp som EQT och Altor nu gått ut med men som Skatteverket inte har kommunicerat än.

Av de 5,3 miljarderna är 3,6 miljarder individuella skattepåslag. Det vill säga Skatteverket anser att de här cirka 70 personerna, ofta grundare, partner och direktörer på bolagen har betalat en för låg och en felaktig skatt. I flera fall handlar det om misstänkt skattefusk.

Alla beslut är överklagade och inga pengar har hittills betalats in. En lång rättsprocess väntar.

I grunden handlar tvisten om hur den extra vinstdelningen ska beskattas, som på riskkapitalspråk kallas carried interest. Det är en slags bonus som betalas ut till riskkapitalisterna efter framgångsrika bolagsförsäljningar. Enligt Skatteverket handlar det om inkomst av tjänst och ska därför beskattas med 55 procent. Riskkapitalbolagen har bara skattat 25 procent, eftersom att de anser att det rör sig om inkomst av kapital.

De här personerna har alltså inkomster av att placera andras kapital. Det är knappats vad som menas med begreppet inkomst av kapital som ju handlar om inkomster från egna pengar. Att placera andras kapital har också gett dessa personer makt. En makt som inte utgår från ägande, utan enbart från anställning. Kapitalägarna/kapitalplacerarna har ingen som helst makt i de flesta private equity-bolag (med vissa undantag som Ratos och delvis när det gäller EQT). Utan att ta några risker själva har dessa bolags partners, ägare och direktörer i riskbolagen makt över 100 000-tals jobb i Sverige. Dessutom vill de inte betala skatt. Det hela är knappast rimligt.

Skatteverket har hittills granskat 5 stora riskkapitalbolag, EQT, Nordic Capital, IK Invest, Altor och Segulah. Skatteskulderna är omfattande:

Fem svenska riskkapitaljättar ska betala ytterligare skatt på 5,3 miljarder kronor. 3,6 miljarder av 5,3 ska betalas av enskilda partner och direktörer på riskkapitalbolagen, det rör sig om cirka 70 personer.

1. IK Investment Partners: 
Bolaget ska betala arbetsgivaravgifter på 384 miljoner kronor
15 enskilda medarbetare ska betala 1,66 miljarder kronor

2. Nordic Capital: 
Bolaget ska betala arbetsgivareavgifter på 702 miljoner, enligt dom i förvaltningsrätten.
19 enskilda medarbetare ska betala 987 miljoner kronor

3. Segulah:
Bolaget ska betala arbetsgivareavgifter på 57 miljoner
5 enskilda medarbetare: 158 miljoner kronor

4. Altor:
Bolaget ska betala arbetsgivareavgifter på 169 miljoner kronor
10-tal enskilda medarbetare ska betala knappt 500 miljoner, enligt Altor. Beslut är inte kommunicerat än av Skatteverket.

5. EQT
Bolaget ska betalat ytterligare bolagskatt på 101 miljoner
Bolaget ska betala arbetsgivareavgifter på cirka 350 miljoner och ett 20-tal enskilda medarbetare ska betala cirka 300 miljoner kronor, enligt EQT. Beslut är inte kommunicerat än av Skatteverket.

De här bolagen och direktörer, som alltså inte vill betala skatt för att finansiera det gemensamma och välfärden, äger gärna skolföretag, sjukvårdsföretag och annat som finansieras med skattemedel. De gör gärna stora vinster på dessa verksamheter, men vill inte betala till den gemensamma kassan. På detta sätt överförs skattepengar från oss som tjänar lite till dessa bolag, deras ägare, anställda och kapitalplacerare. Det är inte rimligt att det ska fungera på det sättet.

De rika blir rikare och då skapas det särskilda små bolag som ska placera enbart deras pengar. Nischbanker för de rika som Söderberg & Partners, Erik Penser Bank, Catella med flera.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements