Insiktsfullt om vårt inre

Hjärnan och den inre världenBoktips
Hjärnan och den inre världen
Solms & Turnbull
Natur och Kultur
ISBN: 9789127107649

Insiktsfullt om vårt inre

Vilken lycka att leva på 2000-talet då så många av människans tidlösa frågor får sina svar. Gränsforskningen om universums makrokosmos, atomernas mikrokosmos, och själen-hjärnans mesokosmos går framåt i rasande fart. ”Hjärnan och den inre världen – En introduktion till psykoanalysens neurovetenskapliga grunder” är en lysande populärvetenskaplig skildring av spjutspetsforskningen på sitt område. Ibland segt, mest spännande.

Hjärnan skildras tydligare än i andra liknande aktuella böcker. Den fria viljans existens och funktion förklaras bra. Liksom hur arv och miljö kompletterar varandra. Medvetandet placeras mellan den yttre världen och den inre känslovärlden. Kvinnors något mer vårdande tendens och mäns starkare dominanstendens (gruppstatistiskt) placeras vågat i hjärnstrukturer. Läsaren får många aha-upplevelser.

Skillnaden mellan den subjektiva ”psyk-själen” och den objektiva ”fysik-hjärnan” är bara att vi betraktar samma fenomen från insidan respektive utsidan. Så författarna argumenterar övertygande för att neurovetenskap och psykoanalys bör integreras till neuropsykoanalys. En bra tanke, tyvärr mött av rädd skrå-fientlighet på båda sidor.

Hans Norebrink

Läs mer: SVD, Google, LT,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Bokus

Advertisements