Intressant samtal om judisk identitet och Israels betydelse

Igår var jag på ett samtalsmöte i den judiska församlingen. Ett möte med en presentation och ett samtal kring Anders Carlbergs bok När lojaliteten prövas: Om Israel och svensk-judisk identitet. Samtalet flöt fram stillsamt och lugnt även om jag tycker valet av utfrågare/samtalspartner inte var det bästa. Ingrid Elam var alltför okritiskt Israelvänlig för att det hela skulle bli riktigt intressant. Ändå var det rätt bra.

Diskussionen mellan människor var vänlig och behärskad även om det var uppenbart att radikalt olika syn på Israel och Israels politik fanns i salen. Sannolikt blev diskussionen så sansad för att Anders Carlberg är en man för vilken många judar i Göteborg har stort förtroende. Han var tidigare ordförande i Judiska Församlingen i Göteborg.

De flesta besökarna var av naturliga skäl svenska judar, många av medlemmarna i Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) var där liksom en del uttalade sionister. Även ett antal personer som inte är judar var där, några representanter från Bahai-rörelsen, en del andra, men mycket få vänsteraktivister och personer som arbetar med Palestinafrågan.

I samtalet trädde bilden av en man som tidigare blint försvarade Israel fram, en man som med tiden blivit mer kritisk, men som ändå är Israel-vän. En man som utvecklats från att blint försvara Israel till att bli mer eftertänksam. En man med en stabil identitet som svensk och som jude. Det var intressant och jag är säker på att Anders Carlbergs bok kan betyda mycket för svenska judar och svensk judendom, både för att stärka judisk identitet i Sverige, men också för att skapa en mer nyanserad och inte alltid odelat positiv bild av Israel bland svenska judar. Till boken ska jag återkomma då jag ämnar recensera den här på bloggen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Köp Carlbergs bok på Adlibris 

Advertisements