Industriemission

Del 8 av 10 i serien Emissionsbolag

Industriemisssions AB var från början ett oberoende så kallat emissionsföretag i början av 1900-talet. Ett av Sveriges tidiga riskkapitalbolag. Sådana hade det i allmänhet mycket svårt och hade ständiga kapitalproblem. För att få tillgång till bankkrediter i den utsträckning man ville köpte företaget upp aktier i Kopparbergsbanken så att man kunde kontrollera banken. Detta ledde så småningom till att banken gick under när emissionsbolaget gick under i början av 1920-talet.

Kopparbergsbanken kom vid Inustriemissions undergång att överta fletralet av detta bolags industriengagemang, däribland Finspongs Metallverk. Bolagen kunde dock inte täcka de låneförluster banken gjort på lånen till Industriemission och banken hamnade snabbt i allvarliga ekonomiska problem och kraschade. 1921 övertogs Kopparbergsbankens rester av Göteborgs Bank som också fick stora problem med de industriengagemang man fick genom sitt övertagande av Kopparbergsbanken.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Tags: , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< AB EmissionsinstitutetAB Handion >>
Advertisements