Lika många utlandssvenskar som göteborgare

Enligt uppskattningar så finns det idag omkring 550 000 så kallade utlandssvenskar. I siffran torde ingå personer som inte har svenskt medborgarskap och personer som har dubbelt medborgarskap. De senare kan dock även vara underrepresenterade. De är inte alltid kända av svenska konsulat och ambassader. Dessutom tillkommer sannolikt ungdomar som kortare eller längre tid uppehåller sig ett land och arbetare elerl studerar utan att det meddelas till nån myndighet på nåt sätt.

Fyra länder står för huvuddelen av utlandsvenskarna, USA (100 000), Storbritannien (90 000), Spanien (90 000) och Norge (80 000). Det beräknade antalet utlandssvenskar i dessa fyra länder är totalt 360 000.  Ytterligare åtta länder har fler än 10 000 utlandssvenskar, Frankrike (30 000), Tyskland (18 000), Schweiz (10 000), Finland (13 000), Danmark (13 000), Belgien (10 000), Italien (10 000) och Thailand (10 000) . Alla siffror är uppskattningar från svenska konsulat och ambassader.

Förutom dessa utlandssvenskar finns dessutom cirka 4,5 miljoner svenskättlingar i USA och cirka 18 000 i Argentina. Nästan inga av dem pratar dock svenska. Dessutom finns det 260 000 finlandsvenskar i Finland och 26 000 ålänningar. Till det kommer finnar som kan prata svenska samt kanske 10 000 personer i Uruguay, Chile och Argentina som varit här som flyktingar och kan tala svenska. Alla i Uruguay är dubbla medborgare, men svenska myndigheter torde ha noll koll på hur många de är. I Grekland, Turkiet, det forna Jugoslavien och Italien finns också många människor som återvänt efter att ha levt nästan hela sitt liv i Sverige på grund av arbete. De kan oftast tala svenska.

De städer som sannolikt har flest svenskar är London där antalet uppskattas till 40 000, New York (17 000), Oslo (12 000) och Köpenhamn (huvuddelen av de som bor i Danmark).

Anledningen till att man lever i annat land är många, arbete (USA, Norge, Storbritannien, Danmark), man vill ha bättre väder på sin ålders höst (Spanien, Frankrike, Italien), man vill inte betala skatt (Storbritannien, Schweiz).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements