AB Handion

Del 9 av 10 i serien Emissionsbolag

Ett av många emissionsbolag som bildades av bankerna på 1920-talet. Bolaget bildades av Handelsbanken. 1920 hade Handion tillgångar på 25 miljoner, huvudsakligen i olika aktier. AB Handion övertog senare också en del tillgångar i skogsindustrin som hamnat i Handelsbankens ägo då bolag gått i konkurs. Bland annat var det Handion som ombildade konkursade Björknäs AB till Björknäs Nya AB år 1923.

När Svenska Cellulosa AB (SCA) grundades 1929 var AB Handion ett av de bolag som kom att ingå i det nya företaget vid sidan av en rad skogsföretag. AB Handion ägde för sin aktier i många av de skogsföretag som kom att ingå i SCA och dessutom en aktieportfölj som därmed också blev det nya skogsbolagets. Kreuger & Toll var de huvudsakliga ägarna i det nybildade SCA. Man övertog skulderna i och hela bolaget AB Handion mot större lån från Handelsbanken för att underlätta bildandet av SCA.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Tags: , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< IndustriemissionAB Diligentia >>
Advertisements