Högervridning i skandinavisk opinion?

I senaste opinionsmätningen i Sverige ökade stödet för Sverigedemokraterna kraftigt. Undersökningen visade att SD har stöd av 9,9 % av väljarna. Med det så är partiet fjärde största parti. Enligt undersökningen har man tagit stödet från Socialdemokraterna men främst från Moderaterna. En stor del av ökningen har skett i Stockholm. Den största orsaken till det är sannolikt upploppen i Husby och vissa vänstermänniskor och vänsterorganisationers totalt felaktiga analyser och reaktioner. Femte största parti är Vänsterpartiet som stod kvar och stampade på sina 6,5%. Störst är socialdemokraterna med stöd av 30,5%. I Sverige är det snart kyrkoval, ett val i vilket SD ställer upp men som i det stora hela är ganska ointressant för svenskan i gemen.

När det gäller den grundläggande analysen så delar den uppfattning som Röda Malmö för fram:

Sverigedemokraterna närmar sig toppnoteringen 10 procent och växer kraftigt bland kvinnor och storstadsbor. De är populärast bland män, samtidigt växer de mest bland kvinnor och i Stockholm har de gått från 2,1 till 7,9 procent på tre år.

– SD saknar just nu konkurrens i de där väljargrupperna, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet till SvD. Jag tror att partiet kanaliserar en massa annan frustration, som missnöje med välfärden, arbetslöshet och politikermisstro, säger professorn.

På den här punkten är jag beredd att hålla med professorn. Grogrunden för Sd har gödslats av det politiska etablissemanget under många år. Borgerliga och socialdemokratiska regeringar har avlöst varandra under de senaste årtiondena – men kursen har hela tiden legat fast: högerut.

Högerpolitik är den gemensamma nämnaren för moderater och socialdemokrater. Högerpolitik som skapar ökade klyftor i samhället, ökar arbetslösheten och försämrar välfärden. Vanligt folk får ta smällarna medan de redan välbeställda har kunnat tälja guld.

Sverigedemokraterna har naturligtvis ingen som helst lösning på samhällsproblemen. Tvärtom. Det partiet har ingen politik som skiljer sig från etablissemangets. Det är samma eländiga högerpolitik där. Det som skiljer är att Sd skyller på invandrare, flyktingar och muslimer.

Det vill säga en total återvändsgränd för arbetarklass och vanligt folk eftersom det bara leder till splittring på samhällets botten och försvagar oss gentemot samhällets härskande borgerliga klass. Sd blir en ventil för missnöjet eftersom folk inte vet vad de ska göra.

Även i Norge som snart (9 september) har riktigt val visar en likartad utveckling. Väljare har enligt sista unersökningen gått från det stora borgerliga partiet Høyre till högerextremisterna i Fremskrittspartiet (Frp). Frp är också tredje störst parti med ett stöd på 14,4% i senaste opinionsundersökningen. Frp har dock i motsats till SD haft ett minskande stöd över längre tid innan dess så det finns ingen högervridning på samma sätt som i Sverige i Norge. Störst är precis som i Sverige det socialdedemokratiska partiet, Arbeiderpartiet, med stöd av 29,3% av väljarkåren. Vänsterpartiets motsvarighet, Sosialistisk Venstreparti (SV), hade i den sista undersökningen stöd av 4,4% och det mindre vänsterpartiet Rødt stöd av 1,6%. Sammanlagt 6% alltså. SV har sen flera år ett sjunkande stöd. Sannolikt ett resultat av att man sitter i en regering med högerpolitik. Valet i Norge kommer sannolikt att resultera i en borgerlig regering. I alla fall om opinionsundersökningarna stämmer.

Norge har haft en regering bestående av Arbeiderpartiet och SV. En regering som i allt väsentligt fört en högerpolitik om än inte lika extrem som den borgerliga svenska regeringens politik. Utvecklingen i Norge, även om den till vissa delar skiljer sig från Sverige, understryker trots allt den analys som Röda Malmö gör. Den goda norska ekonomin är sannolikt det som gör att stödet för Frp minskar och att man i Norge kan undvika ökat stöd för högerextremister även som stödet fortfarande är betydligt större än i Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements